Protocol voor heropstart in de papierproductie


Naar aanleiding van de publicatie van de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19, opgesteld door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, hebben de sociale partners in de sector van de papierproductie (PC 129-221) enkele vaststellingen en aanbevelingen gedaan.

Personalization