Sectorgids PC 142.04

©Shutterstock

De sociale gesprekspartners van de terugwinning (paritair comité nr. 142) hebben een sectorgids opgesteld met bijkomende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Deze gids is een aanvulling op de Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan

De dreiging van het coronavirus is nog niet van de baan. De ondernemingen zullen nog lange tijd preventiemaatregelen moeten nemen. De regels van de sociale afstand (1,5 meter tussen personen) blijven zo veel mogelijk van toepassing. De Generieke gids en de sectorgids moeten toegepast worden opdat overal veilig kan gewerkt worden.

In bedrijven waar er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en/of een vakbondsafvaardiging bestaat, zal snel overleg worden opgezet om de toepassing van de Generieke gids te evalueren. De overlegorganen worden geraadpleegd om eventuele problemen op te lossen en/of om de maatregelen aan te passen. Het advies van de preventieadviseur en/of de bedrijfsarts kan worden ingewonnen.

De nodige maatregelen moeten nu in de ondernemingen genomen worden. De vakbondsafgevaardigden moeten hierbij betrokken worden.

 

De sectorgids werd overgemaakt aan de FOD WASO en kan je hier lezen: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20142%20Afval%20en%20rececyclagesector.pdf

 

De Generiek gids is beschikbaar op de website van de FOD WASO via onderstaande link: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

Personalization