Stand van zaken terugwinning van allerlei producten (PC 142.04)

©Shutterstock

In sector terugwinning van allerlei producten worden de werkzaamheden grotendeels verdergezet. Als je verder werkt, moeten de veiligheidsmaatregelen van de regering en de algemene preventiemaatregelen worden toegepast.

Op bepaalde werven wordt er niet meer gewerkt. Als je niet verder werkt, kan je werkgever je in tijdelijke werkloosheid plaatsen. Er wordt evenwel verwacht dat het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid spoedig zal dalen, gezien de aangekondigde heropening van de containerparken begin april.

1. Wat kan je doen om jezelf en de anderen te beschermen?

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte


Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

 

2. Welke maatregelen moet de werkgever in elk geval toepassen?


De maatregelen in verband met de sociale afstand moeten toegepast worden. Dit wil zeggen dat er steeds 1,5 meter tussen twee personen moet zijn. 

Dit geldt ook voor het door de werkgever georganiseerd vervoer.

3. Wat moet ik doen als er geen werk is?


De kans is groot dat de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal aanvragen. Tijdelijke werkloosheid is mogelijk als er bij je werkgever heel de dag geen werk is.

Als dat het geval is, lees dan aandachtig onderstaande instructies:

 • Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen de tijdelijke werkloosheidsstelsels. De tijdelijke werkloosheid die wordt ingeroepen ten gevolge van het coronavirus zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 
 • Ongeacht of je arbeider of bediende bent, je krijgt een uitkering die overeenkomt met 70% van je loon.
 • In de sector terugwinning is een toeslag voorzien bovenop de werkloosheidsuitkering. De tussenkomst van 5,- euro per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal ook worden toegekend bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er wordt voorzien in een versnelde betaling. De aanvragen tijdelijke werkloosheid moeten niet meer gebeuren door indiening van het formulier "PD1". De werkgevers zullen maandelijks lijsten overmaken van het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid. Er zal rekening gehouden worden met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij de minimale prestatie van 65 dagen om recht te hebben op een eindejaarspremie.
 • Deze periode van tijdelijke werkloosheid heeft geen gevolgen voor je jaarlijkse vakantie en je vakantiegeld. Je aantal vakantiedagen et en vakantiegeld in 2021 worden dus niet verlaagd door deze periode van tijdelijke werkloosheid.
 • Er is geen voorwaarde meer om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Elke getroffen werknemer heeft hier recht op !

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat ACV te verwerken krijgt, werd er een vereenvoudigde en snellere methode ingevoerd. Wij stellen alles in het werk om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen, en willen je alvast bedanken voor je geduld. 


Klik hier om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Als je nog geen lid bent, vul dan hier het inschrijvingsformulier in.

Alle info bevindt zich hier: www.hetacv.be/coronavirus
 

Personalization