Tijdelijk werkloos door corona? (PC 142.04)

©Shutterstock

Ons land wordt momenteel volop getroffen door het coronavirus. De maatregelen werden nog versterkt en de situatie verandert elke dag.

Ook heel wat werknemers in de sector terugwinning van allerlei producten worden getroffen door tijdelijke werkloosheid.

Je bent tijdelijk werkloos?

In het kader van het coronavirus zijn er 2 soorten tijdelijke werkloosheid mogelijk: om economische redenen en omwille van overmacht. Welke soort werkloosheid van toepassing is voor jou, hangt af van de afspraken die gemaakt werden in je sector of in je bedrijf. In de twee gevallen ontvang je een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid als je aan de voorwaarden voordoet.

Studenten hebben geen recht op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid. 

Hoe verloopt de procedure?

De uitkering tijdelijke werkloosheid moet worden aangevraagd bij het ACV dienstencentrum met een vereenvoudigde procedure.
 
Het ACV zal je aanvraag indienen bij de RVA.

De werkgever stuurt op het einde van de maand het betaaldocument naar het ACV met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid. 

Het ACV berekent daarna het bedrag van de uitkering en stort dit bedrag op je bankrekening. 

Welke uitkering ontvang je als je tijdelijk werkloos wordt gesteld?

Je ontvangt een bedrag dat gelijk is aan 70 % van uw gemiddelde loon (begrensd tot 2 754,76 euro per maand). 

Op die werkloosheidsuitkering wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 26,75 %. 

In de sector terugwinning van allerlei producten is bij tijdelijke werkloosheid een toeslag voorzien bovenop de werkloosheidsuitkering. Deze toeslag bedraagt 5 euro per dag en wordt betaald door het Sociaal fonds voor de terugwinning (142.04). Er wordt voorzien in een versnelde betaling. De aanvragen tijdelijke werkloosheid moeten niet meer gebeuren door indiening van het formulier “PD1”. De werkgevers zullen maandelijks lijsten overmaken van het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Waar en wanneer kan je bij ons terecht?

Wij doen al het mogelijke om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen en om jou belangen verder te verdedigen in deze moeilijke situatie.

Door het coronavirus vragen we je om online of telefonisch het ACV te contacteren (https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/dienstverlening).  In ondernemingen met syndicale werking kan je vragen stellen aan jou ACV-afgevaardigde.

Consulteer de ACV-website voor de aanvraag (https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/aanvraag-tijdelijke-werkloosheid). 

De situatie ten gevolge van corona wijzigt zeer snel. Het is dan ook uitermate belangrijk dat je de komende dagen onze website (https://www.hetacv.be/), de facebookpagina van ACV Voeding en Diensten (https://www.facebook.com/acvvoedingendiensten/) en de facebookpagina van het ACV van jou provincie in de gaten houdt. 

Wij houden je via deze weg op de hoogte en je vindt er een antwoord op veel gestelde vragen.

Zorg voor jezelf en voor de anderen!
 

Personalization