Welkom bij PC130.02 - dagbladen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • Nuttige websites (met linken)

Laatste nieuws

Brochure dagbladen PC 130.02 ACV Puls-01

ACV Puls-publicaties

Sectorbrochure PC 130.02

Voor werknemers uit PC 130.02 vatte ACV Puls de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure. Sectorbrochure PC 130.02 (editie 2020):

Actualiteit
Lonen
Tussenkomst in de vervoerskosten
Premies

Digitale nieuwsbrief - ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen sectornieuwsbrief voor bedienden in de verzekeringssector?
Schrijf je dan in via Mijn ACV, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Nuttige websites

GRAFOC | Printmedia Opleidingscentrum

GRAFOC is het grafisch opleidingscentrum voor werknemers uit de grafische sector.

Febelgra

Febelgra is de federatie van de Belgische grafische nijverheid. Zij vertegenwoordigen de beroepsvereniging van ondernemers actief in de grafische en communicatiesector. Hun voornaamste doelstelling is het behartigen en het verdedigen van hun belangen.

Grafisch nieuws

De laatst nieuwtjes op grafisch gebied vind je op de site van Grafisch Nieuws.

Tijdschrift PRINTmatters

PRINTmatters is een toonaangevend actueel 'brancheblad' voor de Nederlandstalige grafische industrie. Naast de wekelijkse actualiteit bestaat de sterk op 'human interest' gebaseerde inhoud uit bedrijfsreportages, artikelen over belangrijke toeleveranciers, management informatie, grafische technieken, ontwikkelingen in de papiersector en nieuwe media. Een niet onbelangrijk deel van de doelgroep wordt gevormd door drukwerk inkopers.

Fedris

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van sociale zekerheid en maakt deel uit van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 als een fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

De opdrachten van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACV bouw - industrie & energie is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.

CNV Dienstenbond Nederland

ACV bouw - industrie & energie is lid van CNV Dienstenbond, de vakorganisatie voor werknemers bij banken, verzekeraars in de handel, grafische- en mediasector, ICT en overige dienstverlenende sectoren.

Uni EG

ACV bouw - industrie & energie is lid van Uni Europa Graphical (Uni EG) voor de sectoren van papierbewerking en verpakking.

  • UNI EG is een sectorale poot van Uni Europa.
  • Uni Europa vertegenwoordigt naast de papierbewerking en verpakking vooral vakbonden uit de financiële- en dienstensector.
Uni Global Union

ACV bouw - industrie & energie is lid van Uni Global Union.

Personalization