Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 314 - Kappers, fitness en schoonheidszorgen

Laat je geld niet liggen!

Was je arbeidsongeschikt in 2021?

In bepaalde gevallen komt het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector tussen door aanvullende vergoedingen op bepaalde vervangingsinkomens uit te keren. Dit is het geval bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een gewone ziekte, een ongeval van gemeen recht (zoals een auto ongeval, een geval van agressie, een ongeval in het privéleven, …) of moederschapsverlof

Zo wordt er vanaf de 31ste dag volledige arbeidsongeschiktheid een aanvullende vergoeding toegekend en dit voor maximum 120 dagen per jaar. Via het ACV wordt een dagvergoeding van € 5 (gebaseerd op een vergoedingsstelsel van 6 dagen/week) uitgekeerd ten laste van het Fonds.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden. Gelieve dit formulier zelf verder aan te vullen en de achterzijde te laten invullen door je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je samen met de vereiste documenten terug via het ACV-dienstencentrum in je buurt of een secretariaat van ACVBIE.

Tevens worden de kosten voor een bezoek aan een dermatoloog (naar keuze) gedekt. Je hebt elk jaar recht op € 20. Om voor deze terugbetaling in aanmerking te komen, moet je een kopie toevoegen van het medisch attest (afgeleverd door de specialist).

Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang

Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van paritair comité 314 (kappers, fitness en schoonheidszorgen) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Beide ouders kunnen genieten van een tussenkomst in de kosten van de kinderopvang per dag van opvang. Indien beide ouders tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever, wordt de tussenkomst in kosten slechts aan één van de ouders toegekend.

De tussenkomst bedraagt € 5 per dag effectieve opvang, zolang het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt, ongeacht het aantal uren opvang per dag. De tussenkomst bedraagt voor elke gerechtigde werknemer maximaal € 600 per kind per jaar.

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:

  1. Bij de eerste aanvraag, een uittreksel van de geboorteakte van het kind voor wie je de tussenkomst aanvraagt of elk ander document dat je afstammingsband met het betrokken kind bewijst.
  2. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden. Je kan het formulier hier downloaden. Je kan het ook verkrijgen bij een ACV-dienstencentrum of een secretariaat van ACVBIE.
  3. Kopie van het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen die de opvangdagen van het betreffende jaar vermeldt waarvoor je een tussenkomst aanvraagt. Opgelet: Hetzelfde attest is bruikbaar voor beide ouders!

De werknemers kunnen hun dossier rechtstreeks indienen bij een ACV-dienstencentrum of bij een secretariaat van ACVBIE.

De betaling wordt ten vroegste uitgevoerd op 1 juli van het jaar waarin het fiscaal attest wordt afgeleverd en ten laatste op 31 december van het jaar van ontvangst van de ingediende dossiers.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.