Sectorale onderhandelingen : de werkgevers spelen met vuur

In een vorige stand van zaken spraken we reeds over de chantage van de werkgevers. Ze stelden, nog voor de onderhandelingen,  de volgende voorwaarden: enkel netto verhogingen én de verschillende regio’s betrekken om de financiering van de sector te (her)bekijken. Op de laatste vergadering, op 18 september, bleek dat er geen vooruitgang kwam, wel integendeel!
                                                                
Eigenlijk is er niet zoveel veranderd in vergelijking met de vorige keer. Nochtans begon Federgon met een opvallend hoopgevend voorstel waarin 1,1% brutoverhoging mogelijk is, samen met andere koopkrachteisen (extra barema, fietsvergoeding). Maar, dit kan enkel maar op voorwaarde dat de drie regio’s bereid zijn dit akkoord over te nemen. Anders gezegd: als de verschillende regeringen beloven dit akkoord te betalen, alleen dan kan er een akkoord komen. Op onze vraag wanneer er een akkoord mogelijk zou zijn zonder voorwaarden werd voorlopig geen antwoord gegeven. Komende dagen moet hierin meer duidelijkheid brengen, maar het ziet er niet naar uit dat de werkgevers hier zullen op antwoorden.

Het viel trouwens ook op dat er langs werkgeverskant totaal niet gedacht is aan het kwalitatieve luik van een akkoord: eindeloopbaan, werkbaar werk, vorming,… Niets van dit alles. Hierdoor vielen ook de maskers af bij de werkgevers die blijkbaar niet erg geïnteresseerd zijn in de werkomstandigheden van hun werknemers.

Nogmaals, ACV Voeding en Diensten wil gerust naar de regering stappen om over de duurzaamheid van de sector te spreken, maar dit mag niet gelinkt worden aan een sociaal akkoord. Wij pikken het niet langer dat we moeten onderhandelen met het mes op de keel. ACV Voeding en Diensten acht het hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen: hoe pakken we dit verder aan? Is er actiebereidheid? Wij willen in elk geval eerst onze achterban hierover horen om de verdere aanpak af te spreken.

We houden jullie verder op de hoogte, hopelijk met de volgende keer beter nieuws!

Personalization