Vakbondspremie in sector Begrafenisondernemingen (PC 320)

©Shutterstock

In de sector van de begrafenisondernemingen (paritair comité 320) is er een vakbondspremie voor bedienden die aangesloten zijn bij de vakbond en in de periode tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 minstens 115 dagen werkten. De premie bedraagt 145 euro. Werkte je tussen de 65 en 114 dagen, dan krijg je een premie van 75 euro. 

Leden die in 2017 een vakbondspremie hebben ontvangen, krijgen bovendien een achterstal gestort van respectievelijk 10 € of 5 €. De verhoging van de vakbondspremie werd bij de sectoronderhandelingen in 2017 reeds afgesproken, maar kon toen nog niet worden betaald omdat de uitvoering door de regering op zich liet wachten. 

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector levert eind november of begin december een attest uit voor de eindejaarspremie. Daarop is ook een luik voorzien over de vakbondspremie. Als je aan de voorwaarden voldoet, is ook het bedrag van de premie al ingevuld. Bezorg dat attest zo snel mogelijk aan je vakbond via de vakbondsafgevaardigde op je werk of in één van onze regionale secretariaten. 

Je vakbondspremie wordt uitbetaald samen met je eindejaarspremie, vanaf 15 december. 

Personalization