PC314: de werknemers vragen maximale veiligheidsgaranties!


Het Overlegcomité komt op vrijdag 18 december 2020 samen om zich onder andere uit te spreken over een eventuele heropstart van de activiteiten in kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra. In de marge van dit Overlegcomité heeft ACVBIE een korte online enquête gehouden bij haar leden van de sector om te weten wat er bij hen op het terrein leeft. De resultaten van deze enquête zijn verhelderend!

De deelname aan de enquête lag hoger dan gewoonlijk en toont aan dat onze leden bekommerd zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk in deze coronaperiode.

Uit de enquête blijkt dat:

  • Bijna 52% van de deelnemers vindt dat de veiligheid niet kan gegarandeerd worden als hun onderneming morgen heropent.
  • Ongeveer 33% van de deelnemers is van mening dat de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op de werkvloer niet kunnen worden gerespecteerd.
  • Hoewel meer dan 89% van de deelnemers erkent dat hun werkgever voldoende veiligheidsmateriaal ter beschikking stelt van de werknemers, betreurt 10% nog steeds het gebrek eraan.
  • 67% betreurt dat er geen wetenschappelijke studie voorhanden is die de risico's aantoont bij een hervatting van de activiteit.
  • Meer dan 69% van de respondenten zegt een inkomensverlies te lijden dat ook doorweegt op hun gezin. Meer dan 42% geeft aan een inkomensverlies te lijden tussen € 300 en € 500 per maand en meer dan 27% lijdt een verlies van € 100 à € 300 per maand.

Conclusie:

ACVBIE pleit niet voor een heropstart van deze contactberoepen zonder maximale garantie van veiligheid. Zij roept de regering op om transparanter te zijn over het aantal besmettingen in de kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra en vraagt om een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren over de risico's voor werknemers in de sector tijdens deze coronaperiode. Ook al juichen we elk initiatief toe dat de regering en het sectoraal fonds nemen om het inkomen en de koopkracht van onze werknemers te garanderen, er blijft nog veel werk aan de winkel voor de sociale partners van de sector. Wij blijven dan ook nauwgezet toezien op de loon – en arbeidsvoorwaarden van onze werknemers in deze sectoren.

Personalization