Bewaking: verlenging van de SWT-stelsels (ex-brugpensioen)

Op 4 juli werden de collectieve arbeidsovereenkomsten die toegang geven tot de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, ex-brugpensioen) verlengd. Concreet gaat het om volgende stelsels :

  • SWT vanaf 59 jaar middels 33 of 35 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector 
  • SWT vanaf 59 jaar en 40 jaar loopbaan
  • SWT vanaf 58 jaar middels 20 jaar anciënniteit in de sector om medische redenen (een handicap hebben of ernstige medische problemen hebben die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de beroepsactiviteit). 
Het stelsel is van toepassing op de werknemers die ontslagen worden, behalve wegens dringende reden, tot 31 december 2020. 
 

In onze sectorale brochure vind je meer info betreffende het inkomen in geval van SWT en betreffende de toegangsregels tot deze verschillende stelsels.

Personalization