Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 116 Chemie

Akkoord in de Kunststofverwerkende Nijverheid van Limburg

Verderzetting van een mooie en waardevolle traditie van meer dan 40 jaar!

Op dinsdag 24 oktober werd er na een verzoeningsvergadering van meerdere uren een voorakkoord bereikt voor de Kunststofverwerkende Nijverheid in Limburg.  Een hele opluchting voor de duizenden arbeid(sters)ers die werken in deze bedrijven.

De vernieuwing van de cao voor de periode 2023-2024 is deze keer zeer moeizaam verlopen.  Vrijdag 13 oktober waren we niet tot een akkoord gekomen waarop wij als vakbonden de verzoening hebben aangevraagd.  Er waren 4 grote breekpunten met name de koopkrachtpremie, het verhogen van het referteloon, verbeteren van het anciënniteitsverlof en het verhogen van de fietsvergoeding.  In de week die daarop volgde zijn er in verschillende bedrijven spontane acties geweest.  Vrijdag 20 oktober is er dan een algemene actie gevoerd om te wijzen op de waarde van een akkoord en aandacht te vragen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeid(sters)ers.   Deze actiedag en de druk van onze afgevaardigden hebben ervoor gezorgd dat we op dinsdag 24 oktober tot een voorakkoord zijn kunnen komen.

In het voorakkoord zijn er heel wat verbeteringen aangebracht die zowel rekening houden met koopkracht als met welzijn.  Zo is er een koopkrachtpremie voorzien van € 749 of € 750 afhankelijk van de operationele cash-flow van de bedrijven, is deze positief dan dient deze uitbetaald te worden voor eind december.  Daarnaast werden er ook verschillende verbeteringen doorgevoerd betreffende de bestaanszekerheid bij ziekte, arbeidsongevallen en tijdelijke werkloosheid.  Op deze manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat het inkomensverlies beperkt wordt.  Ook zijn we er in geslaagd de fietsvergoeding stapsgewijs te verhogen naar 35 cent per kilometer, een hele verbetering ten opzichte van de 24 cent nu.  Mensen die met de wagen naar het werk komen zien vanaf februari 2024 ook een verhoging van hun sociaal abonnement, deze wordt opgetrokken van 70 naar 80% van de NMBS tarieven. Bijkomend zijn er ook aanpassingen gebeurd aan het anciënniteitsverlof, de tweede en derde dag zullen vanaf 2024 vroeger worden toegekend en er komt een extra dag op 40 jaar anciënniteit (8 dagen in totaal). Als laatste werden ook alle wettelijke systemen van SWT en landingsbanen verlengd tot 30 juni 2025.

Gelukkig zijn we erin geslaagd om tot dit voorakkoord te komen.  Een provinciaal akkoord zorgt er immers voor dat ook in de bedrijven waar geen vakbond aanwezig is de loon- en arbeidsvoorwaarden gevoelig worden verbeterd.  Dit akkoord is een mooi voorbeeld van solidariteit over de bedrijfsmuren heen.  Laten we volop inzetten om deze mooie traditie nog vele jaren verder te zetten.

Op 7 november werd het voorakkoord met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Voor meer informatie over dit akkoord kunnen jullie altijd terecht bij Chantal Thoelen, Mieke Swannet en Anneleen Verjans, ACV BIE secretarissen Limburg (chantal.thoelen@acv-csc.be of op het nummer 011/29.09.06).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.