Welkom bij PC200 - bedienden!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

cover caobundel 200

ACV Puls-publicaties

Collectieve arbeidsovereenkomsten PC 200 - editie 2020

Deze brochure biedt een overzicht van alle bestaande cao's in het aanvullend paritair comité voor de bedienden.

cover caobundel 200
Sectorbrochure PC 200

Voor werknemers uit het PC 200 vatte ACV Puls de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure. 

Pamfletten

Hieronder kan je de pamfletten vinden die we bij ACV Puls uitbrengen over PC200. Dit kan gaan van eisenbundels, tot loonakkoorden, informatie over syndicale premies, en veel meer.

Opmerking: in sommige browsers kan de voorbeeldfunctie linksonder een error veroorzaken. Klik op download rechts om dit te vermijden.

PC200 - Waar wij voor gaan

mei 27, 2021, 09:32 by User Not Found
Download (pdf) 191 KB
Digitale nieuwsbrief PC 200

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen Info 200? Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector! Hier vind je een overzicht van de meest recent nieuwsbrieven:

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).

Het ANPCB staat voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. In een PC overleggen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers over de loon-en arbeidsvoorwaarden dies specifiek voor die sector van toepassing zijn.

Welke werknemers vallen onder PC 200?

Het PC 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen uit de industriële sector, de handel, de diensten of de landbouw en die toot geen enkel ander PC behoren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met meer dan 440.000 werknemers. Dit wil zeggen dat zowat een derde van alle bedienden van de Belgische privé-sector terug te vinden zijn in het ANPCB. Het overgrote deel van de bedrijven ligt op de as Antwerpen Brussel, wat niet wegneemt dat er ANPCB-bedienden zijn tewerk gesteld in nagenoeg elke gemeente in België. Het ANPCB is ook dé KMO-sector bij uitstek. Het bestaat in hoofdzaak uit kleine en middelgrote ondernemingen.Meer dan de helft (57%) van de werkgevers heeft minder dan 5 werknemers in dienst. 87 % van de werkgevers heeft minder dan 20 werknemers in dienst.

Bedrijfstakken

Om je een idee te geven van wat er zoal onder dit PC ressorteert, volgt hier onder een greep uit de verschillende bedrijfstakken:

 • callcenters
 • uitzendkantoren
 • informatica
 • toerisme en reisbureau's
 • telecommunicatie
 • consultancy
 • drukkerijen en uitgeverijen
 • bouwsector

Voor een volledig overzicht neem je best contact op met ACV Puls.
Medewerkers van ACV Puls kunnen altijd voor je uitzoeken of je ook onder dit grote paritaire comité 200 valt.

Personalization