Publieke website

Gebruikershandleiding

Content block

Versleep het widget (drag-and-drop)

Als het widget op de pagina wordt neergezet, ziet deze er als volgt uit:

ContentBlokDrop

Om inhoud toe te voegen, klikt u op "Inhoud maken" of "Bewerken", waarna de Html-editor wordt geopend.

HTML-editor

De editor wordt weergegeven in een pop-upvenster.

Content block editor

Format

Met deze keuzelijst kunt u de stijl van de tekstparagraaf wijzigen waarin de cursor zich bevindt.

In Internet Explorer wordt een alinea afgebroken door op de "enter" -toets te drukken en een nieuwe alinea te maken door op "shift + enter" te drukken.


MiseEnForme

Met deze groep van drie knoppen kunt u een geselecteerd tekstgedeelte vetgedrukt maken door de knop "B" te selecteren, cursief door de knop "I" en dit te benadrukken met de knop "p".


Alignement
Met deze knoppen kunt u de uitlijning van de tekst beheren, de verschillende keuzes zijn rechts, gecentreerd, links en verantwoord. Standaard staat de uitlijning rechts. Deze functie moet met voorzichtigheid worden gebruikt en meestal is de standaarduitlijning de meest geschikte.

List-Bulletpoint
Deze twee knoppen worden gebruikt om een ongeordende lijst (eerste knop) of een geordende lijst in te voegen (tweede knop).

Indent
Met deze knop wordt de inspringing van een gedeelte van tekst of lijsten vergroot.

Liens

Deze besturingselementen maken het mogelijk om een anker, een link, een afbeelding of een document in een html-inhoud in te voegen. Als het invoegen van links noodzakelijk is, zal aan de andere kant het invoegen van afbeeldingen en documenten eerder gebeuren door gebruik te maken van rasterwidgets en widgets die specifiek zijn voor afbeeldingen en documenten.

Een klik op de tweede knop opent de pop-up waarmee de koppeling kan worden ingevoegd.

Ankerbeheer wordt beschreven onder deze link.

Het beheer van beeldinvoegsels wordt beschreven onder deze link.

Het beheer van links naar documenten wordt beschreven onder deze link.
InsertLink
U kunt een link naar een specifieke URL invoegen, naar een pagina van de site of zelfs een mailto invoegen. De links worden ingevoegd op de plek waar de cursor staat. Als een tekst van tevoren wordt geselecteerd, wordt deze als linktekst gebruikt.

InsertTable
Voeg een tabel in door op de knop te klikken die een vervolgkeuzemenu opent.

Er zijn twee methoden om een tabel in te voegen, door het aantal rijen en kolommen in de matrix te selecteren, of door de "Tabel wizard" te openen. Om de tabel nauwkeurig af te stemmen, moet je heel voorzichtig zijn en voorzichtig zijn met wat je doet met deze tool om weergaveproblemen te voorkomen.
Hier is een illustratie van de drie tabbladen van de "Tabelwizard"
inserttablewizard

Clean
Met deze knop wordt alle opmaak uit het geselecteerde tekstgedeelte verwijderd.

Strike
Deze knop wordt gebruikt om een deel van de tekst te doorstrepen.