Publieke website

Gebruikershandleiding

HTML Editor

Deze html-editor wordt gebruikt voor alle html-tekstvelden van verschillende contentitems.

Dit zijn de kenmerken:


HtmlFormat
Met deze knoppen kunt u de tekst aanpassen: vetgedrukt plaatsen met de knop "B" en cursief met de "I".

HtmlListe
Twee knoppen om een ongeordende en een ongeordende lijst in te voegen:

HtmlInsertObject
Met de eerste van deze knoppen kunt u een link invoegen, het gedeelte van de tekst selecteren dat een koppeling moet worden en op deze knop drukken om het venster voor het bewerken van links te openen.
HtmlInsertObjectLink

De tweede knop verwijdert alle links van het geselecteerde tekstgedeelte.

De derde knop wordt gebruikt om een afbeelding in te voegen in de tekst waar de cursor zich bevindt. Met de pop-up van de beeldselectie kunt u een afbeelding selecteren uit de afbeeldingen die al in het systeem aanwezig zijn, of een afbeelding toevoegen vanaf uw machine.

HtmlInsertObjectImage

HtmlPasteFromWord
Met deze functie wordt tekst uit Word 'schoongemaakt'.

HtmlStyle
Met deze vervolgkeuzelijst kunt u de stijl van de geselecteerde alinea wijzigen.

HtmlAlign
Deze knoppen worden gebruikt om de uitlijning van de tekst te beheren, de verschillende keuzes zijn rechts, gecentreerd en links. Standaard staat de uitlijning rechts. Deze functie moet met voorzichtigheid worden gebruikt en meestal is de standaarduitlijning de meest geschikte.

HtmlIndent
Verhoog of verlaag de insprong van het geselecteerde tekstgedeelte of het item in de geselecteerde lijst.