Publieke website

Gebruikershandleiding

1. Hoe werkt het in Sitefinity?Wanneer je een pagina in Sitefinity maakt, voorzie je ook een URL. Daar wordt naar verwezen in de browser.  

Sitefinity biedt eentalige, tweetalige en drietalige pagina's, elk met een eigen URL.
Maar Sitefinity biedt ook specifieke content items: nieuws, campagnes, activiteiten, verrijkingen, ... Deze dynamische inhoud heeft ook een eigen URL per publicatietaal in Sitefinity.

Tot slot kan je afbeeldingen en documenten in Sitefinity uploaden in bibliotheken die je kan bereiken via pagina's en content items. Deze bibliotheken én afbeeldingen en bestanden krijgen ook een eigen URL per publicatietaal.

2. Aandachtspunten voor URL's


Een URL kan klassieke karakters, getallen en enkele leestekens bevatten zoals streepje, schuine streep en #.

Wanneer je een pagina aanmaakt in Sitefinity, wordt er een URL gegenereerd uit de paginanaam. Sitefinity vervangt de spaties tussen de woorden in de titel door koppeltekens.

De schuine streep wordt gebruikt om de structuurniveaus van de site te tonen.

Het '?-teken' wordt gebruikt om parameters met de URL door te geven. Sitefinity gebruikt het bijvoorbeeld in verrijkingen.

De # wordt gebruikt voor ankernamen (links naar verschillende delen op dezelfde pagina).

Opgelet: andere speciale tekens zijn niet toegestaan!

Tekens met accenten zijn geen probleem voor Sitefinity, maar worden geïnterpreteerd door browsers (vaak met een %-symbool).

Speciale karakters zoals () ' " veroorzaken wel degelijk problemen in Sitefinity.
 
Het is daarom van belang dat je bij het maken of importeren van elementen in Sitefinity de URL's nakijkt en indien nodig aanpast.

a. Bij het maken van een pagina

ChoixDeLangues
In dit voorbeeld moet de apostrof in de URL worden vermeden. Die wordt best vervangen door een streepje.
Je kan tegelijk ook de accenten vervangen.

b. Bij het maken van een nieuwsbericht

Ook wanneer je een nieuwsbericht maakt, wordt aangeraden om accenten en apostrofs te vervangen.
 
De URL van een nieuwsbericht in Sitefinity is verborgen onder 'more options'.

 

VersionLinguistique

c. Bij het uploaden van bestanden

Bij het uploaden van bestanden, gebeuren de meeste fouten. Wanneer je document(en) van de Windows-bestandsbeheerder naar Sitefinity sleept, heb je misschien niet goed gelet op de bestandsna(a)m(en). Daarvan worden URL's gemaakt.
 
Het is van essentieel belang om de aangemaakte URL's (URL en URL van het bestand) voor elk geüpload document en afbeelding systematisch te controleren.

VersionLinguistiquePageDetails