Publieke website

Gebruikershandleiding

Basisnavigatie

Hieronder vind je de verschillende navigatievormen op de site.

Hoofdnavigatie

MainNavigation

De 5 hoofdgedeelten van de site zijn toegankelijk via het hoofdmenu en worden beheerd door een navigatie-widget ingesteld op het niveau van de paginasjablonen of templates.

De koppelingen weergegeven door dit widget worden handmatig geselecteerd in het widget. Het is dus geen automatische weergave. 

Persoonlijk menu

PersonalNavigation
Dit menu is op maat gemaakt. Het staat de gebruiker toe personalisatiecriteria op te slaan en geeft toegang tot die delen van de site die info bevatten die specifiek is voor de gebruiker op basis van centrale, sectoractiviteit en verbond. 

Vergrendeld menu

TopNavigation

Dit deel van de navigatie geeft de pagina's met vergrendeling weer die onder het 'restricted menu' in de backoffice staan. De navigatiewidget is ingesteld om alle pagina's onder dat 'restricted menu' weer te geven.

Dit menu is niet ontworpen om meer dan twee pagina's weer te geven. Er mag dus in geen geval een pagina onder het 'restricted menu' worden toegevoegd.

Contactmenu

Contacteer-ons
Dit navigatiewidget is geprogrammeerd om alleen bepaalde pagina's met contactgegevens te tonen.

Taalmenu


LanguageNavigation
Deze functie wordt beheerd door een native 'Language Selector'-widget. Daarmee kan de gebruiker wisselen naar een andere taal wanneer de pagina in die doeltaal bestaat. 

Sociale links

SocialNavigation

Met dit menu kan de gebruiker de links naar de sociale mediapagina's van het ACV weergeven. Dit menu wordt beheerd door een navigatiewidget die is ingesteld om een reeks omleidingspagina's of redirects weer te geven die zijn gegroepeerd onder een groepspagina met de naam 'Sociale netwerken'.

Deze pagina's bevatten: 'Facebook', 'Twitter', 'YouTube' of 'Instagram'-redirects.

Word lid


MemberNavigation
Deze link is een navigatiewidget die is ingesteld om een link weer te geven naar de pagina met het ACV-registratieformulier. 

Niveau 2-navigatie

SubNavigation

Op veel pagina's staat een navigatiewidget waarmee de weergave van de pagina's zich op twee niveaus bevindt. Deze weergave is geautomatiseerd en toont daarom alle pagina's onder de hoofdpagina.

Navigatie rechts

Niveaus 3, 4 en 5 van de boomstructuur worden weergegeven in het rechtermenu van de site. Dit menu is specifiek voor de ACV-site. De werking is geautomatiseerd.

RightNavigation