Gebruikershandleiding

1.Toegang tot de informatie


a. Paginalijst

 Elk inhoudstype is toegankelijk via de paginalijst weergave.

PageDeListe

 

Deze lijstpagina is onderverdeeld in verschillende gebieden :

- Een knop rechtsboven in de lijst die het mogelijk maakt om nieuwe items aan te maken, gevolgd door een filterknop.

- In het lijstgebied zelf bevat elk element in de lijst de titel van het element dat kan worden aangeklikt om naar de detailbewerkingspagina in de actieve taal te gaan, directe toegang tot de verschillende taalversies, een uitklaplijst met de verschillende acties die op het element kunnen worden uitgevoerd, de auteur en de aanmaakdatum.

 

b. Detail pagina's

Op de detailpagina kunt u alle samenstellende elementen van het open element bewerken.

PageDeDetails

 

De detailpagina's zijn ook onderverdeeld in drie gebieden:

- Het bovenste gedeelte bevat een knop om terug te keren naar de lijst, een weergave van de taalversie van het item, een preview-knop, een publicatieknop, een knop om een conceptversie op te slaan voor latere publicatie, een lijst met onder andere toegang tot publicatie op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, publicatie met synchronisatie, duplicatie van het item en verwijdering, en een knop om andere items in dezelfde lijst te bekijken.

- het hoofdgebied bevat alle bewerkbare elementen van het element.

- Het linkergedeelte biedt directe toegang tot de verschillende delen van het element.

 

2.Taalbeheer


a. Op het niveau van de volledige lijst

Het beheer van talen op lijstniveau gebeurt door middel van een keuzelijst in het rechterdeel van de lijstpagina's, na activering van de filterknop. Als u de waarden in deze keuzelijst wijzigt, verandert de taal voor de hele lijst.
ChoixDeLangues

b. Op het niveau van de lijst van elk element.

Op het niveau van elk element van een lijst, maakt een reeks knoppen het mogelijk om de status van de verschillende taalversies te visualiseren en toegang te krijgen tot de bewerking hiervan.

De donkerblauwe knoppen geven een bestaande taalversie aan, de lichtblauwe knoppen geven een niet-bestaande versie aan.

VersionLinguistique