Samen winnen door overleg

In heel wat bedrijven – niet in het minst in de scheikundige sector – proberen werkgevers kaderleden uit te sluiten van het sociaal overleg. Het Arbeidshof van Antwerpen heeft onlangs geoordeeld dat deze discriminatie niet kan. 

3M

Concreet gaat de uitspraak over de onderneming 3M. Daar bonden twee ACV-militanten enkele jaren geleden de kat de bel aan. Met de steun van het ACV eisten zij voor de rechtbank het recht op om individuele dossiers aan te kaarten en collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen, net zoals arbeiders en bedienden dat kunnen. 

  • Lees hier een artikel uit ons Kader Magazine over de aanloop naar de rechtszaak.
  • Lees hier meer over de uitspraak van de rechtbank in Kader Magazine.
  • Lees hier meer over de uitspraak van de rechtbank in Puls Magazine.
Gevolgen

De uitspraak is een opsteker voor alle kaderleden. In het vonnis wordt namelijk nergens echt op de specifieke situatie van 3M gefocust. De rechter heeft principieel beslist dat kaderleden óók werknemers zijn, met gelijke rechten. Het is niet de bedoeling dat we nu in alle bedrijven een rechtszaak gaan aanspannen. Maar wel dat we de dialoog aangaan over volwaardig sociaal overleg met en over kaderleden. De uitspraak sterkt ons in de overtuiging dat ook kaderleden hun plek hebben aan de overlegtafel en met de werkgever de dialoog aangaan over wat beter kan. 

Dialoog

Ook met de werkgeversorganisaties willen we in dialoog werken aan overlegmodellen waarin kaderleden hun rechtmatige plek krijgen. Voor het ACV is het duidelijk: wij kiezen voor overleg. Net als arbeiders en bedienden willen ook kaderleden samen met hun werkgever zoeken naar oplossingen voor wederzijdse bekommernissen. En daar is sociaal overleg het instrument bij uitstek voor. 

Download hieronder het beeldmateriaal

Opgelet: in sommige browsers kan de voorbeeldfunctie een probleem opleveren. Klik in dat geval gewoon op download om het materiaal te downloaden en te bekijken.

ACV Kader - campagne sociaal overleg - affiche A3

mei 10, 2021, 12:18 by User Not Found
Download (jpg) 614 KB

Personalization