Nieuwe cao garandeert loonwaarborg voor werknemers met lichte Covid-19 symptomen

Wie lichte symptomen van Covid-19 vertoont en vermoedt besmet te zijn, kan gebruik maken van een nieuwe tool die de overheid ter beschikking stelt. Nieuwe cao nr. 160 van 19 november in de Nationale Arbeidsraad, garandeert je loon van het ogenblik waarop je de online test invult, tot het ogenblik waarop je je testresultaat krijgt.

De tool

De tool is enkel bedoeld voor wie lichte symptomen vertoont. Vertoon je zware symptomen? Contacteer dan je huisarts. Ook voor andere situaties waarin een test aangewezen kan zijn (risicocontacten, Covid Safe Ticket, reizen, …) is de tool niet geschikt.

Hoe werkt het?

Via de tool vul je een online vragenlijst in. Aan het eind krijg je meteen een resultaat: test aangewezen, test niet nodig of de raad om de huisarts te contacteren.

Als een test aangewezen is, kan je zelf een testcode aanmaken en een testcentrum in de buurt of apotheek met sneltesten opzoeken. Je boekt je afspraak en laat je (gratis) testen.

  • Is het resultaat van de test negatief? Niets aan de hand. Verwittig je werkgever dat je gewoon verder komt werken.
  • Test je positief? Contacteer meteen je huisarts. Die zal de ernst van de situatie inschatten. 

Na een positief resultaat en contact met je huisarts, verwittig je je werkgever van je arbeidsongeschiktheid. Tijdens een periode van ziekte, gelden de gewone regels inzake gewaarborgd loon. Let op! Het testresultaat maak je niet over, want dit bevat gevoelige gegevens over je gezondheid. 

Nieuwe cao

Omdat je de tool gebruikt wanneer je vermoedt dat je besmet bent, kan je in afwachting van je testresultaat beter contact met anderen vermijden. De nieuwe cao nr. 160 van 16 november in de NAR, garandeert je loon van het moment waarop je de online test invult, tot wanneer je het testresultaat krijgt.

Wanneer je zo snel mogelijk de nodige stappen zet om een testafspraak te boeken (bij voorkeur met een sneltest) en je werkgever verwittigt, krijg je je loon doorbetaald van je werkgever terwijl je jezelf in quarantaine plaatst tot je het testresultaat ontvangt. De tool maakt een afwezigheidsattest aan dat je bezorgt aan je werkgever. 

Voorwaarden
  • Werknemers die veilig kunnen telewerken, doen dit in afwachting van het resultaat van hun test.
  • De loonwaarborg is beperkt tot de tijd die nodig is voor de test en het resultaat, en beperkt tot een maximale duur van 36 uur. In die tijdspanne moet het mogelijk zijn om met de snelle antigeentesten je resultaat te bekomen.
  • De regeling geldt zeker tot 28 februari 2022. De cao voorziet dat je maximaal drie keer van deze regeling gebruik kan maken. Mocht je vaker symptomen vertonen, is het hoe dan ook aangewezen je huisarts te contacteren. 
Andere vragen over corona en je werk? Je vindt alle info op deze pagina.

Personalization