ACVBIE keurt voorstel van IPA af

Shutterstock


Op zaterdag 19 juni keurde de Algemene Raad van ACVBIE het voorstel van IPA met een grote meerderheid af (88,1 %). De militanten van ACVBIE zijn van mening dat het voorstel veel te onevenwichtig is.

“Een schamele 0,4 % maximale verhoging over twee jaar is voor ACVBIE onbespreekbaar. Voor ons is het duidelijk: het wordt dringend tijd dat de loonwet van 1996 (die in 2017 door de regering Michel verstrengd werd) sneuvelt. We willen terug vrije en eerlijke sectoronderhandelingen zonder blokkering van de lonen! De eenmalige coronapremie van amper € 500 zal in veel gevallen slechts beperkt blijven tot een handvol grote bedrijven; in de KMO’s zal het eerder van de “goodwill” van de baas afhangen”, onderstreept ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe.

De verhoging van de minimumlonen wordt grotendeels gefinancierd door de gemeenschap. Ook op vlak van flexibiliteit in de vorm van extra overuren, wat de jobcreatie niet ten goede komt, zijn de werknemers de dupe.

“Het zijn wederom de werkgevers die erop vooruit zullen gaan met dergelijk akkoord!”, betreurt Patrick Vandenberghe.

Het resultaat zal overgemaakt worden aan het ACV, dat zich op 22 juni globaal uitspreekt over het voorstel.

Personalization