Het bemiddelingsvoorstel van de regering: een dode mus voor werknemers!

1734646046-Shutterstock Shutterstock

 

De federale regering blijft de 0,4% loonmarge handhaven en de werkgevers tevredenstellen. Het is hoog tijd dat de loonnormwet van 1996, die verstrengd werd in 2017 en vol sjoemelsoftware zit, structureel aangepast wordt zodat een eerlijke sociale dialoog weer mogelijk is.

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) is teleurgesteld in het bemiddelingsvoorstel van de regering, dat geen enkele kans op echte vooruitgang voor de werknemers biedt en bovendien het recht op vrije onderhandelingen uitholt.

“Zonder sectorale onderhandelingen zal meer dan de helft van de werknemers niet kunnen profiteren van de eenmalige premie van maximaal € 500 in de vorm van consumptiecheques. Alleen werknemers in bedrijven die goed geboerd hebben en over een sterke vakbondsafvaardiging beschikken, zullen hiervan kunnen genieten!“, benadrukt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe.

Over het minimumloon, dat sinds 2008 niet meer werd aangepast bovenop de index, wordt in het bemiddelingsvoorstel slechts vaag gesproken. Een minimaal kader voor vooruitgang valt nergens te bespeuren. Dit is overigens ook het geval voor het eindeloopbaandossier.
 
De werknemers bleven zich tijdens de crisis volop inzetten en bleven doorwerken ondanks de pandemie. Ze verdienen respect, zowel in grote als in kleine bedrijven!

Als de koers niet verandert, lijken sectorale acties onvermijdelijk.

Personalization