Staking 29 maart: tijd voor echte waardering!

shutterstock


AANDEELHOUDERS KRIJGEN MILJARDEN, WERKNEMERS KRIJGEN PEANUTS

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over een interprofessioneel akkoord (IPA). Deze onderhandelingen leggen vast hoeveel de lonen de komende twee jaren mogen stijgen. Ze gaan ook nog over de  verhoging van minimumlonen, mobiliteit, werkgelegenheid voor jongeren, SWT, landingsbanen, … 

Vandaag moeten we jammer genoeg vaststellen dat het overleg met de werkgeversorganisaties over jouw arbeidsvoorwaarden zeer moeilijk is geworden.

De werkgevers willen maximaal 0,4 % bruto loonopslag toekennen. Een slag in het gezicht voor al wie werkt. In ruil daarvoor willen ze nog meer flexibiliteit van mensen (meer overuren, meer nachtwerk, …). De werkgevers gebruiken de coronacrisis als schijnargument.

Er zijn natuurlijk sectoren waar de impact van de crisis heel sterk is. Maar er zijn ook veel sectoren en bedrijven die zich sterk houden en aanzienlijke winsten boeken. De werknemers worden vandaag evenwel slechts kruimels aangeboden, omdat men zich verschuilt achter de wet van 96, die de loonmarge en de onderhandelingen blokkeert.

De voorbije maanden hebben de werknemers het werk in heel moeilijke omstandigheden moeten uitvoeren. Het zijn zij die de economie draaiende hebben gehouden. Zij verdienen hiervoor gewaardeerd te worden, niet alleen in woorden, maar ook in geld.

Investeringen én koopkracht zijn trouwens net essentieel voor een snel en structureel economisch herstel.

We willen de werkgevers én de regering met deze nationale staking op 29 maart overtuigen van het  belang van:

  • Een indicatieve loonnorm. Dit betekent dat sectoren en bedrijven die het goed doen meer dan 0,4 % loonsverhoging moeten kunnen geven.
  • Een aanzienlijke verhoging van de minimumlonen én van de lage lonen.
  • Eindeloopbaanregelingen met SWT en landingsbanen. Geen lange loopbanen zonder passend kader.
  • Een aanpassing van de loonnormwet van 1996. Anders zullen reële loonsverhogingen onmogelijk blijven.

Download hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront (pdf)

Download hier de e-mailhandtekening.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Personalization