Hoe wordt mijn loon geïndexeerd?


De index is een mechanisme waarmee de lonen, de pensioenen en de sociale uitkeringen automatisch worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte. De automatische aanpassing van de lonen aan de index is niet bij wet, maar via sectorale cao’s geregeld. Daarom wordt de indexering niet voor iedereen op hetzelfde moment doorgevoerd. In sommige sectoren worden de lonen op vaste tijden aangepast aan de index, in andere sectoren is dit gekoppeld aan het overschrijden van een bepaalde “spil”. Dat verschilt van sector tot sector.

De verschillende indexeringssystemen die in de sectoren van ACVBIE voorkomen, zijn:

  1. Spilindex: wanneer de index een bepaald niveau (= “de spil”) overschrijdt, komt er automatisch een loonaanpassing om de lonen aan de evolutie van het indexcijfer aan te passen.
  2. Maandindexering: iedere maand wordt nagegaan hoe de index is geëvolueerd ten opzichte van het indexcijfer van de vorige maand en worden de lonen aan deze evolutie aangepast.
  3. Kwartaalindexering: ieder kwartaal wordt nagegaan hoe de index is geëvolueerd ten opzichte van de indexcijfers uit het vorige kwartaal en worden de lonen aan deze evolutie aangepast.
  4. Halfjaarlijkse indexering: ieder half jaar wordt er op een vast moment nagegaan hoe de index is geëvolueerd ten opzichte van het indexcijfer van het vorige half jaar en worden de lonen aan deze evolutie aangepast.
  5. Jaarindexering: ieder jaar wordt er op een vast moment nagegaan hoe de index is geëvolueerd ten opzichte van het indexcijfer van vorig jaar en worden de lonen aan deze evolutie aangepast.

Hieronder vind je het indexeringssysteem dat wordt toegepast in elke sector die door ACVBIE wordt vertegenwoordigd:

Het meest actuele loon in jouw sector vind je onder 'sectorlonen' op de sectorpagina.

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met een medewerker van een beroepsverbond van ACVBIE.

Personalization