Vraag nu je corona-ouderschapsverlof aan

©Shutterstock


Het kortlopende corona-ouderschapsverlof werd goedgekeurd. Hiermee kunnen ouders werk en privé beter combineren tijdens deze moeilijke periode.Het ACV is blij met de regeling, al blijven we aandringen op een verlenging voor juli en augustus, ... Hoe dan ook is het een belangrijke stap vooruit voor veel ouders.

Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?

Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 • Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij  je werkgever.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan  alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.
 • In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.
Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut.  Van zodra dit is geregeld is er automatisch ook recht op de RVA-uitkering voor corona-ouderschapsverlof.
 

Nettomaandbedragen in euro

De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer:


202005_Corona-ouderschapsverlof_bedragen
 

Wanneer aanvragen?

Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:

 1. Of in één aaneengesloten periode;
 2. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 4. Of een combinatie van 2 en 3.

Hoe aanvragen? 

 • Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
 • De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 • Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.

Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof.  Het aanvraagformulier wordt er binnenkort ter beschikking gesteld. 

Personalization