Exitstrategie – ACVBIE zal waken over de gezondheid van de werknemers


De voorbije weken zijn zwaar geweest voor iedereen. Meer en meer is er sprake van een geleidelijke afbouw van de lockdown-maatregelen.

Speciaal hiervoor heeft de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk een generieke gids tegen de verspreiding van het coronavirus uitgewerkt, die door de Groep van 10 werd goedgekeurd. Deze gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die (gedeeltelijk of volledig) hun activiteiten hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van de activiteiten. 

Deze gids moet worden beschouwd als basis (minimumnorm) en de sectoren mogen deze optimaliseren volgens hun eigen realiteit en behoeften. Ze hebben de mogelijkheid om de generieke gids aan te vullen en te concretiseren voor sectorale, beroepsspecifieke risico’s op verspreiding van het virus. Ze kunnen dus de gids verder uitwerken tot een sectorale gids of aanvullen met richtlijnen, die als hulpmiddel kunnen dienen om als werkgever en werknemer de geldende veiligheidsvoorschriften na te leven.

Voor ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) moet de bescherming van de gezondheid van de werknemers de enige gedragslijn zijn. Werkgevers moeten hun inspanningen vooral richten op preventie en de door de regering opgelegde instructies m.b.t. 'social distancing' nauwgezet naleven. We begrijpen de economische belangen, maar de gezondheid van de werknemers moet de kern van de bezorgdheid van de sectorale sociale partners blijven.
ACVBIE wijst bovendien ook op het belang van de sociale overlegorganen in de bedrijven, die op een proactieve manier moeten betrokken worden. De sociale inspectie moet ook in staat zijn om de naleving van

 
Raadpleeg hier de generieke gids tegen de verspreiding van het coronavirus.

Personalization