ACVBIE vraagt ondernemingen af te zien van betaling van dividenden in 2020!

Shutterstock


De Europese Unie, op dit ogenblik één van de epicentra van de pandemie, moet snel, vastberaden en gecoördineerd optreden om haar burgers tegen de uitbraak van COVID-19 te beschermen en een ernstige economische recessie te vermijden.

Deze onverwachte situatie waarmee we vandaag worden geconfronteerd, vraagt uitzonderlijke solidariteitsmaatregelen.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze nooit geziene gezondheidscrisis, waarvan de gevolgen voor de economie lang zouden kunnen aanhouden, krijgen de ondernemingen een omvangrijke overheidssteun, en dit op zowel nationaal als Europees vlak.
Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, moeten vele werkneemsters en werknemers zich verplicht aanpassen aan de soms moeilijke omstandigheden. Door de lockdown dreigen tal van kleine handelszaken en KMO’s waaraan de overheid betalingsuitstel, vervangingsinkomens en andere staatsgaranties heeft beloofd, failliet te gaan.

In deze context zou het dan ook onbegrijpelijk zijn dat de aandeelhouders geen inspanningen zouden doen. Ondernemingen en vooral grote ondernemingsgroepen moeten volop bijdragen tot de solidariteit. Het zou redelijk noch verantwoord zijn dat ondernemingen dividenden aan hun aandeelhouders zouden uitkeren alsof het nog steeds "business as usual" is.

ACVBIE roept dan ook op tot rede en fatsoen. Zij ondersteunt de oproep van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en vraagt dat ondernemingen deze grote bedragen niet uitkeren, niet alleen om hun eigen goede financiële gezondheid te vrijwaren (liquiditeiten en eigen vermogen), maar ook om aan hun verplichtingen t.a.v. hun werknemers en de sociale zekerheid te kunnen voldoen. Een sociaal zekerheidssysteem dat vandaag de ziekenhuis- en gezondheidsinfrastructuur financiert voor ons allen. De inspanningen op het gebied van solidariteit moeten verdeeld worden!

» Raadpleeg hier het persbericht van 31 maart 2020 (pdf)

Personalization