COVID-19: ALLE werknemers moeten beschermd en correct vergoed worden!


ACVBIE volgt van dichtbij de impact van COVID-19 (coronavirus) en de toenemende ongerustheid bij werknemers in verschillende sectoren in België.

Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE, maakt zich zorgen over de situatie in sommige sectoren. ACVBIE dringt aan op geruststelling van en veiligheid voor ALLE werknemers, maar vraagt eveneens dat de continuïteit van de productie in de cruciale sectoren (farmaceutische, chemische nijverheid, ...) zo veel mogelijk gegarandeerd wordt.  

ACVBIE hekelt het feit dat op tal van bouwwerven onvoldoende preventiemaatregelen worden genomen. Vele arbeiders beklagen zich over het verplicht carpoolen, het gebrek aan ontsmettingsmiddelen of zeep op alle werven, het gebrek aan middelen om gereedschap en werfmachines te ontsmetten, het verplicht delen van de refter met een grote groep van mensen, communicatieproblemen met bepaalde buitenlandse onderaannemers die niet altijd de taal begrijpen, ...

In de sector van de beschutte werkplaatsen zijn bovendien besprekingen aangevat met de bedoeling om voor de werknemers van deze sector bijzondere beschermende maatregelen te nemen (onmiddellijke verwijdering van kwetsbare personen, schorsing van enclave-overeenkomsten, ...). 

ALLE werknemers moeten beschermd en correct vergoed worden in geval van inkomensverlies! Werkgevers moeten aangepaste maatregelen nemen voor hun werknemers die niet op afstand kunnen werken. Zij moeten hun inspanningen vooral richten op preventie en de door de regering opgelegde instructies m.b.t. 'social distancing' nauwgezet naleven.

ACVBIE betreurt dan ook de incoherente beslissing van de regering, met name de niet-verplichte sluiting van de Belgische kapsalons, goed wetende dat het voor kappers onmogelijk is om de elementaire maatregel van anderhalve meter afstand tussen personen te respecteren!

“Aan ondernemingen die wel cruciale/levensnoodzakelijke productie hebben zullen we vragen om de activiteiten verder te zetten, uiteraard met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen i.v.m. social distancing. In de ondernemingen die niet vallen onder de vitale productie en geen levensnoodzakelijke activiteiten uitvoeren, roepen wij onze afgevaardigden op om via sociaal overleg de activiteiten stop te zetten.  Dit in het belang van de gezondheid van de werknemers, maar ook om te vermijden dat deze ondernemingen nodeloos de essentiële grondstoffen voor ondernemingen die instaan voor de cruciale productie van onze basisingrediënten, uitputten”, legt Patrick Vandenberghe uit.

De bescherming van de gezondheid van de werknemers moet nochtans de enige gedragslijn zijn. Patrick Vandenberghe roept dan ook alle bedrijfsleiders op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

ACVBIE wijst bovendien ook op het belang van het overleg in de bedrijven via de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en dit rekening houdend met de beperkingen volgens het globaal politiek kader.

» Lees hier het persbericht van ACVBIE van 18 maart 2020 (pdf).

Personalization