Flexi-jobs ondermijnen sociale zekerheid en zorgen voor precair statuut

© Shutterstock


Gisteren liet Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert weten dat zijn partij een wetsvoorstel zal indienen om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar werkzoekenden. Bovendien wil hij het ook in de bouwsector introduceren. Dat is onaanvaardbaar voor ACVBIE!

Op dit moment komen enkel werknemers die 4/5de werken of gepensioneerden in aanmerking voor een flexi-job. “Het voorwendsel van opleiding via flexi-jobs is van de pot gerukt! Er bestaan reeds voldoende mogelijkheden om opleiding en werk te combineren zoals de individuele beroepsopleiding (IBO)”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe.

De Belgische arbeidsmarkt kent al verschillende vormen van flexibiliteit zoals bv. overuren en interimarbeid. In de praktijk komen er geen jobs bij, maar worden ze naar nepstatuten geduwd. Dit kadert ook in de kritiek die het Rekenhof in het voorjaar al uitte op de flexi-jobs. “Door flexi-jobs loopt de sociale zekerheid heel wat inkomsten mis. Om dit gebrek aan financiering te compenseren, zullen de partijen die voorstander zijn van het systeem pleiten voor extra besparingen op pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen”, gaat Patrick Vandenberghe verder.

Momenteel kunnen flexi-jobs in de horeca. Open Vld legt nu ook een uitbreiding naar de bouwsector, en op termijn naar de hele privésector, op tafel. “Een uitbreiding naar de bouwsector is uitgesloten! Er is niet alleen te veel vakkennis nodig, maar ook op vlak van veiligheid op de werkvloer is het onmogelijk om met dergelijke precaire tewerkstelling te werken. De bouwsector kreunt al jaren onder sociale dumping en uitbuiting van werknemers. Dat de politiek zich maar eens over deze schrijnende problematiek buigt”, aldus Patrick Vandenberghe.

ACVBIE is sterk gekant tegen de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs en zal onmiddellijk actie ondernemen als dit in de bouwsector wordt toegepast!

» Download hier het persbericht (pdf).

Personalization