Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Intentieverklaring tot een fusie tussen ACV-CSC METEA en ACVBIE

Het Hoofdbestuur van ACV-CSC METEA en het Nationaal Bestuur van ACVBIE zetten het licht op groen voor een intentie tot fusie tussen beide organisaties. Deze intentieverklaring kunt u hieronder lezen.

Het Hoofdbestuur en Nationaal Bestuur vinden het belangrijk dat ze in alle fasen van dit proces betrokken worden en zijn van mening dat deze fusie ons tot een versterkte organisatie brengt in het belang van leden en militanten.

Intentieverklaring tot een fusie tussen ACV-CSC METEA en ACVBIE


Vaststelling en motivering

 • ACV-CSC METEA en ACVBIE hebben een sterke basis- en ondernemingswerking en staan in voor een optimale belangenbehartiging van hun leden en van de werknemers in de sectoren. Ze staan borg voor een degelijke dienstverlening aan de leden en een professionele ondersteuning aan de militanten.
 • Dit wordt gegarandeerd dankzij de inzet en de expertise van hun militanten en personeel.
 • Beide organisaties zijn sterke belangenverdedigers op het politieke en sociaal-economische niveau.
 • ACV-CSC METEA en ACVBIE staan samen voor een aantal belangrijke, identieke en gemeenschappelijk uitdagingen:
  • De noodzaak aan kwalitatieve dienstverlening;
  • De nabijheid bij haar werknemers, leden en militanten;
  • De kmo’isering van het ondernemingslandschap;
  • De oprukkende digitalisering;
  • Het eengemaakte werknemersstatuut;
  • Het ledenbehoud en de ledenwerving;
  • Het aantrekkelijk blijven voor zowel bestaande als voor nieuwe leden en doelgroepen;
  • De globalisering van de economie;
  • ...
 • De sociaal-economische context wijzigt voortdurend. ACV-CSC METEA en ACVBIE zijn van oordeel dat schaalvergroting wenselijk en noodzakelijk is om hier een optimaal antwoord op te bieden.
 • Een fusie tussen ACV-CSC METEA en ACVBIE geeft beide organisaties de mogelijkheid om hun positie te versterken en zodoende de individuele en collectieve belangen van de werknemers te verdedigen.
 • Bovendien geeft een fusie uitzicht op groeikansen in de toekomst.
 • De verbreding van de “industriële pijler” moet er voor zorgen dat de stem van deze nieuwe centrale zwaarder zal doorwegen in de politieke besluitvorming aangaande het industrieel beleid in de regio’s, in België en in Europa.

Uitgangspunten

 • De nieuwe organisatie blijft een federale organisatie met de nodige aandacht en respect
  voor de drie gewesten en de drie gemeenschappen. Dat wil zeggen dat zij de nodige
  erkenning geeft aan deze syndicale realiteiten.
 • De structuur is geen doel op zich, maar staat in dienst van alle leden en militanten.
 • De nieuwe organisatie zal met respect voor alle personeelsleden worden uitgebouwd.
Timing
 • Werkjaar 2019-2020:
  • Voorbereiding van het fusieproject
  • Juni 2020: voorstel verdere aanpak
 • Het Dagelijks Bestuur ACV-CSC METEA en de Nationale Leiding ACVBIE zullen dit proces
  coördineren.

Informatie, communicatie en consultatie

 • De betrokkenheid van militanten en personeelsleden is een essentieel gegeven. Daarom
  zullen beide organisaties hun statutaire instanties, het personeel en hun
  vertegenwoordigers geregeld informeren en consulteren over de lopende besprekingen.
 • Het informeren en consulteren zal in beide organisaties gelijklopend gebeuren en dit op vlak van timing, inhoud en communicatie.
 • Beide Centrales engageren zich om mekaar te informeren en te raadplegen bij interne beslissingen die mogelijks een impact hebben op de toekomstige werking.
 • Tijdens dit proces blijven beide organisaties zich inzetten voor een optimale
  samenwerking met de andere Centrales en het interprofessionele, in het belang van
  onze leden en militanten.

Patrick Vandenberghe, Voorzitter ACVBIE
William Van Erdeghem, Voorzitter ACV-CSC METEA

Lees hier het interview met beide voorzitters in Visie van 20 september 2019.

Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.