Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

VDAB houdt weinig rekening met context

Jeroen Pollet

In de afgelopen maand won het ACV West-Vlaanderen twee rechtszaken tegen de VDAB. ‘De arbeidsrechtbank oordeelde telkens dat de schorsing van de werkzoekende buitenproportioneel was. We stellen vaak helaas vast dat de VDAB bij sancties te weinig rekening houdt met de context’, zegt Eline Vansteelandt, arbeidsmarktexperte bij ACV West-Vlaanderen.

Wie een werkloosheidsuitkering ontvangt, moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en moet inspanningen doen om een job te vinden. De VDAB begeleidt de werkzoekende daarin. Wie zich niet aan de afspraken met de VDAB houdt, kan een sanctie krijgen. Die varieert van een verwittiging over een schorsing (een periode waarin je geen uitkering ontvangt) tot een volledige uitsluiting. Eline: ‘Los van de discussie of die sancties helpen om mensen effectief aan het werk te krijgen (studies spreken dat nl. tegen), zien we in de praktijk helaas te vaak sancties die louter gebaseerd zijn op administratie.’

Afspraak gemist

‘Een dame miste een afspraak met de VDAB, omdat ze op vakantie was. Dat is een recht: ook werkzoekenden hebben verlofdagen waarop ze niet beschikbaar hoeven te zijn. De dame had dit correct aangegeven op haar controlekaart’, gaat Eline verder. ‘Omdat ze de afspraak gemist had, legde de VDAB haar 13 weken schorsing op. We vroegen aan de VDAB een herziening met het bewijs dat ze rechtmatig op vakantie was, maar dit is geweigerd. Onbegrijpelijk, dit heeft niets met werkonwilligheid te maken. Daarom gaan we in beroep bij de arbeidsrechtbank.’

Geen domicilie

De vakbond kijkt ondertussen uit naar de afloop van enkele andere beroepsprocedures. Afgelopen maand gaf de Brugse arbeidsrechtbank het ACV al in twee zaken gelijk. Eline: ‘Een man kreeg 13 weken schorsing, omdat hij niet gereageerd had op een aangetekende brief van de VDAB. Die brief was echter naar een oud adres gestuurd. Door allerlei omstandigheden buiten zijn wil om (o.a. onregelmatig ontslag) was hij in de problemen geraakt en is hij de woning uitgezet. Voor een korte periode had hij geen domicilie. De VDAB hield daar geen rekening mee bij de sanctie. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de man ‘eerder slachtoffer dan een te sanctioneren partij was’ en zette de schorsing om in een verwittiging.’

Niet werkonwillig

In de andere zaak werd een man definitief uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen. Eline: ‘De man had een afsprakenblad van de VDAB getekend waarin hij akkoord ging om een competentiescreening te volgen. Hij ging echter door een moeilijke periode – wat volgens de rechtbank duidelijk bleek – en daagde twee keer niet op voor de screening. Voldoende reden voor de VDAB om de man definitief uit te sluiten. De arbeidsrechtbank wees erop dat de man niet werkonwillig was – dat stond zelfs in zijn VDAB-dossier – en zette de definitieve schorsing om in 13 weken.’

Ook rechten

‘Werkzoekenden hebben niet alleen plichten, ook rechten. Ze hebben bv. recht om hun dossiers op een menselijke manier behandeld te zien. In de drie vermelde situaties zagen we telkens hetzelfde probleem: de VDAB keek voor de sancties amper naar de context. De arbeidsrechtbank bekijkt wel het bredere plaatje en stelt ons in de overgrote meerderheid van de zaken in het gelijk. Veel mensen durven echter de stap naar de rechtbank niet te zetten, waardoor ze soms onrechtvaardige sancties ondergaan. ACV-leden hebben na zes maanden lidmaatschap recht op gratis rechtsbijstand in de arbeidsrechtbank, dus wij voeren die procedures voor hen. Wij zullen consequent die onrechtvaardige sancties blijven aanvechten tot de VDAB het sanctiebeleid bijstuurt’, besluit Eline.

(Foto: Eline Vansteelandt, ACV West-Vlaanderen: ‘We blijven – gratis voor onze leden – onrechtvaardige sancties van de VDAB aanvechten tot ze het sanctiebeleid wijzigt.’)
Je verbond op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.