‘Waarom we niet de opslag krijgen die we verdienen’

Op maandag 6 december voerden de vakbonden actie voor eerlijke onderhandelingen. Door de pandemie was het niet mogelijk om een grote massa op de been te brengen, maar steun voor de actie was er in elk geval wel. Voor én achter de schermen werkt het ACV alvast verder om de loonnormwet bij te sturen.

‘De loonnormwet zorgt ervoor dat werknemers niet de opslag krijgen die ze verdienen. Het parlement heeft die wet gestemd en kan die ook weer veranderen. Daarom gaan we (virtueel) op bezoek bij enkele politici uit de provincie’, zegt Wim David, voorzitter van ACV West-Vlaanderen.

De loonnorm-wat?
WIM DAVID: ‘In 1996 voerde de regering een wet in die zegt dat we onze lonen moeten vergelijken met de lonen in het buitenland voor er loononderhandelingen kunnen beginnen. Na die vergelijking wordt bepaald hoeveel de lonen de komende twee jaar mogen stijgen bovenop de index.’

Waarom is deze wet niet eerlijk?
WIM DAVID: ‘Omdat de vergelijking niet correct gebeurt. De vele loonsubsidies tellen ze bv. niet mee. Daardoor is de onderhandelingsmarge die overblijft te laag. Als klap op de vuurpijl heeft de vorige regering die wet verstrengd. Hij is nog nadeliger en vooral dwingender geworden. Met als gevolg dat de norm voor dit en volgend jaar een schamele 0,4% is.’

Bedrijven hadden het toch ook lastig? 
WIM DAVID: ‘Een aantal sectoren heeft het lastig. Maar andere hebben de voorbije periode net gouden tijden beleefd. Toch krijgen de werknemers in die sectoren geen groter stuk van de veel grotere taart: het is voor iedereen maximaal 0,4%. Dat klopt toch niet? De wet leidt tot verarming van hardwerkende mensen. Terwijl de energieprijzen omhoog schieten.’

Hoe willen jullie de wet veranderen? 
WIM DAVID: ‘We blijven ons verzetten en actie voeren tot deze wet weg is. Deze kaduke wet is gestemd in het parlement. Het parlement kan dit ook rechtzetten. Daarom gaan we in deze periode op bezoek bij enkele politici uit de provincie: met Franky Demon (CD&V) en Melissa Depraetere (Vooruit) spraken we al. Vertegenwoordigers van andere partijen volgen.’

Meer info over de analyse en voorstellen van het ACV: www.hetacv.be/loonnormwet

Personalization