‘We zijn en blijven nodig’

James Arthur

Het maatwerkbedrijf SOBO (Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving) biedt mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde job. De onderneming heeft een brede waaier aan verschillende diensten gaande van renovatie over schoonmaak tot horeca. Met het sociaal restaurant Het Paradijs vervult SOBO ook een belangrijke rol in de strijd tegen armoede.

20211021-we-zijn-en-blijven-nodig-david-rotsaert‘In Het Paradijs - de vroegere Pas Partout in de Kruitenbergstraat nabij het Astridpark in Brugge - komen mensen met een beperkt inkomen, naast mensen met een gewoon inkomen en toeristen’, steekt directeur David Rotsaert van wal. ‘Die mix zorgt ervoor dat niemand zich geviseerd voelt.’

Broodnodig

Via welzijnsorganisaties in de regio kunnen mensen na inkomensonderzoek een verminderingskaart krijgen. David: ‘Het normale tarief is 11 euro voor een dagschotel, met de korting is dat 5,20 of 4,20. We zien wel dat het aantal klanten met verminderd tarief niet afneemt, integendeel. Een signaal dat we nodig zijn en blijven.’

Ontmoeting

Het restaurant kreeg met zijn twintigste verjaardag niet alleen een nieuwe naam, maar ook een make-over. ‘Het aanbod is jonger geworden, met onder andere een take-away die slaatjes en wraps aanbiedt (zie www.paradijs.net). Ook de binneninrichting is veranderd. Vroeger kregen we wel eens de opmerking dat het kil en industrieel aanvoelde. Dat is nu veel warmer. We hebben nu bv. ook enkele lange tafels, omdat er veel alleenstaanden komen. En je ziet dat er op die manier ook ontmoeting en vriendschappen ontstaan’, vertelt David.

Maatwerk

SOBO is ontstaan uit de fusie van twee sociale werkplaatsen en is dus een maatwerkbedrijf. David: ‘We stellen mensen tewerk met heel verschillende profielen: mensen met een verslaving of psychosociale problemen, mensen met fysieke klachten, mensen die niet (meer) mee kunnen of kortgeschoolden, anderstaligen die moeilijk aansluiting vinden, … We maken voor elk van hen een plan van aanpak (maatwerk) en bieden een opleidingstraject met de nodige ondersteuning. In het beste geval kunnen zij terug naar de gewone arbeidsmarkt. Dat lukt voor een beperkt aantal mensen, maar bij de meerderheid stellen we vast dat die ondersteuning nodig blijft.’

Krapte arbeidsmarkt

Ook maatwerkbedrijven krijgen te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. ‘We zien dat reguliere bedrijven meer mensen van ons opnemen, waardoor onze instroom vaak bestaat uit mensen waar nog meer begeleiding voor nodig is. Ook voor ons is het moeilijk geworden om nieuw personeel te vinden. Nochtans leggen wij de lat niet hoog. Wij blijven in elk geval hard inzetten op onze sociale doelstellingen’, besluit David.

Volgehouden inspanning nodig

Evelien Vanthourenhout van ACV Bouw - Industrie en Energie beaamt: ‘We zien dat maatwerkbedrijven moeite hebben om mensen te vinden, maar bij sommigen zijn de eisen alleen maar gestegen voor de doelgroep. SOBO levert op dat vlak inderdaad extra inspanningen. Nadeel van de horecasector is dat het wel wat flexibiliteit eist.’ Haar collega Wilfried Herpoele vult aan: ‘Het is in elk geval zo dat de uitdaging groter en groter wordt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan aangepast werk te helpen. Met de hoge tewerkstellingsgraad in onze provincie blijven voornamelijk werkzoekenden over die met verschillende problemen te kampen hebben en die dus helaas ook vaker in armoede leven. Er zijn dus meer dan ooit inspanningen nodig om aangepast werk te voorzien.’Personalization