‘Dit is een unieke kans’

Jeroen Pollet

De Vlaamse regering wil deze legislatuur enkele ‘landschapsparken’ erkennen. Dit nieuwe concept moet leiden tot de versterking van de unieke identiteit en kwaliteit van het landschap en dit een internationale uitstraling geven. In onze provincie kwam de Westhoek in het vizier.

Sommige gemeentes en regiopartners vrezen dat zo’n landschapspark ervoor zal zorgen dat verdere streekontwikkelingen beperkt zouden worden. Daardoor hing de kandidatuur van de Westhoek aan een zijden draadje. Vorige week viel de beslissing: de Westhoek zal zich kandidaat stellen om een erkenning als landschapspark te krijgen. ACV West-Vlaanderen heeft zich expliciet uitgesproken vóór de kandidatuur en is dan ook tevreden met de beslissing van het burgemeestersoverleg. 

Onmiskenbare meerwaarde

West-Vlaams ACV-voorzitter Wim David: “we zijn ervan overtuigd dat de erkenning als landschapspark niet alleen landschappelijk en ecologisch, maar ook sociaal-economisch (zoals b.v. voor de tewerkstelling in toerisme en aanverwante sectoren, …) een onmiskenbare meerwaarde voor de streek kan betekenen. Bovendien zou deze erkenning de aantrekkelijkheid van de regio bevestigen en versterken.”

Voorwaardelijke steun

De vakbond heeft wel begrip voor de bedenkingen van sommige besturen en partners. “Onze steun is er onder de voorwaarde dat het label van een landschapspark geen bijkomende beperkingen voor de ontwikkeling van de streek met zich meebrengt. Er is de mogelijkheid om het project na een jaar stop te zetten als blijkt dat dit toch problemen zou opleveren. Dit is dus een unieke kans,” aldus Wim David.

Personalization