‘Wie zal de coronafactuur betalen?’

Jeroen Pollet

Binnen het ACV West-Vlaanderen is er een cel medewerkers die o.a. gerichte acties voorziet ter ondersteuning van werknemers in bedrijven waar geen delegees zijn (hoofdzakelijk KMO’s) en werknemers in minder zekere statuten (interims, freelancers). Een tweetal maanden geleden heeft deze werkgroep een bevraging bij 900 KMO-werknemers gedaan om te peilen hoe zij de coronacrisis beleefden. ‘Dat leverde heel wat interessante antwoorden op’, vertelt Peter Debaenst, verantwoordelijke van deze werkgroep, ‘hoewel we een economische heropleving zien, kijken veel werknemers toch met angst naar wat nog komt.’

‘De bevraging ging in op heel wat verschillende thema’s waar werknemers tijdens deze coronacrisis mee te maken kregen: tijdelijke werkloosheid, ziekte, thuiswerk, kinderopvang, … De antwoorden waren vaak verscheiden, maar we zagen toch enkele opvallende zaken’, gaat Peter verder.

Sociale zekerheid

Heel veel mensen hebben blijkbaar beroep moeten doen op steunmaatregelen gefinancierd door onze sociale zekerheid. Peter: ‘maar liefst 613 van de 900 bevraagden (68%) is tijdelijk werkloos geweest, 212 werknemers zijn ziek geweest (24%), en van die 212 hebben er 118 (13%) beroep moeten doen op een ziekte-uitkering. 73 deelnemers (8%) heeft een vorm van loopbaanvermindering (b.v. corona-ouderschapsverlof) genomen voor de opvang van de kinderen. Dit toont aan dat de sociale zekerheid opnieuw essentieel geweest is, niet alleen voor deze werknemers zelf, maar ook voor hun werkgevers om de kosten in de coronaperiode met veel minder inkomsten onder controle te houden.’ 

‘De meerderheid van de bevraagde werknemers heeft beroep moeten doen op de sociale zekerheid’. 
Peter Debaenst, ACV West-Vlaanderen. 

 

Versterking nodig

‘Dankzij dit unieke systeem van de sociale zekerheid, waar iedereen aan bijdraagt, maar ook iedereen van ontvangt wanneer nodig, slaagden we er in dit land dus in werknemers te behoeden voor armoede en gezonde bedrijven voor een faillissement’, gaat Peter verder. ‘Maar als we verder kijken in de cijfers, dan zien we dat 44% van de mensen die tijdelijke werkloosheid ontving, aangeeft dat het gezinsinkomen krap werd of zelfs onvoldoende. Kijken we enkel naar de gezinnen met kinderen, dan gaat dit zelfs over iets meer dan de helft. Nochtans waren de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona verhoogd. De uitkeringen verder verlagen, lijkt in dit licht in elk geval een slecht idee. Integendeel, het systeem kan wel wat versterking gebruiken om te verhinderen dat mensen in armoede terecht dreigen te komen.’

Angst voor toekomst

Uit de ACV-bevraging blijkt verder dat nog heel wat werknemers bezorgd zijn over wat nog zou kunnen volgen. Peter: ‘Er zijn er die ontslag vrezen of verwachten en heel wat mensen die tijdelijk werkloos waren, zijn bang voor de belastingafrekening die nu zal volgen (van een uitkering worden minder belastingen afgehouden). Maar ook opvallend: mensen liggen ook wakker van wie de rekening van deze crisis uiteindelijk zal betalen. Ze vrezen dat ze door besparingen of extra belastingen geraakt zullen worden.’

Rechtvaardige belastingen

‘En dat is iets waar wij het als ACV volkomen mee eens zijn: de factuur mag niet opnieuw – zoals bij de vorige crisissen – bij de gewone man terechtkomen. Maar al te graag kijkt men naar de budgetten van de sociale zekerheid om op te gaan besparen, maar dat systeem heeft opnieuw versterking nodig, geen verdere verzwakking. In de vorige legislatuur zijn door de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting miljarden euro’s richting de bedrijven gegaan, waardoor hun grootaandeelhouders mooie winsten hebben opgestreken. Het is tijd om de balans op dat vlak opnieuw in evenwicht te brengen en vermogenswinsten beter te gaan belasten’, besluit Peter.

(Foto: Peter Debaenst: ‘Opnieuw besparen op kap van de werknemers is een slecht idee.’)

Personalization