Online diensten fors uitgebreid

ACV

We zijn het meer en meer gewoon aan het worden om veel zaken van thuis uit online te regelen: tax-on-web, online bankieren, het e-loket van je gemeente, ... Ook de ACV-dienstverlening heeft haar e-services. ‘We waren al een tijdje met voorbereidingen bezig om die uit te breiden’, vertelt Stefaan Goemaere, coördinator dienstverlening van ACV West-Vlaanderen, ‘de coronacrisis heeft er mee voor gezorgd dat we dit sneller ontwikkeld hebben.’

‘Toen in maart 2020 de tsunami aan tijdelijke werkloosheidsdossiers op ons afkwam, was het alle hens aan dek. Onze informaticadiensten hebben toen in sneltempo een systeem ontwikkeld waarbij onze leden die tijdelijk werkloos waren een eenvoudig online formulier konden invullen. Dat werd automatisch verwerkt in ons werkloosheidsprogramma en gekoppeld aan de werkgeversaangifte. Amper twee minuutjes werk om de aanvraag te doen en voor de rest hoefde de tijdelijk werkzoekende niets meer te doen. Dat was een evolutie die, ondanks wat kinderziekten bij de start, naar meer smaakte’, zegt Stefaan.

Mijn ACV

De spil in dit alles is Mijn ACV (www.mijnacv.be). Stefaan: ‘Een ACV-lid kan daarop eenvoudig inloggen via zijn eID of via Itsme en heeft dan toegang tot alle gegevens. Hij kan daarop zijn persoonsgegevens, werkgegevens, werkloosheidsgegevens, … raadplegen en wijzigen doen of vragen. En dus ook bepaalde aanvragen indienen met één klik, zoals destijds de coronawerkloosheid.’

Onderwijspersoneel

‘Wie vroeger in de maand juli al eens in de wachtzaal van een ACV-kantoor zat, heeft het misschien gemerkt, maar in die periode kregen wij veel personeelsleden uit het onderwijs (leerkracht, administratie, schoonmaak, keuken, …) over de vloer’, gaat Stefaan verder, ‘de tijdelijke krachten die geen volledig schooljaar voltijds werken, hebben namelijk recht op een uitkering voor de periode die niet door de overheid gedekt is. Vorig jaar kon die aanvraag voor het eerst online. Dit jaar kan het vanaf 24 juni opnieuw online via Mijn ACV (tabblad Werkloosheidsgegevens en vervolgens Aanvragen). Je kan er de nodige formulieren (C4 b.v.) digitaal opladen. Enkel als er iets onduidelijk is, nemen wij contact op. Let op: als dit een eerste aangifte is, dan kan dit helaas niet online, maar dan neem je het beste contact op met je ACV-kantoor via www.hetacv.be/contact.’

‘Online stempelen is sneller, zowel bij het invullen, als bij het verwerken en dus het betalen.’  
Stefaan Goemaere, ACV West-Vlaanderen
 

Online stempelen

Als die uitkeringsaanvraag in orde is, dan kan het ACV - na ontvangst van de digitale controlekaart (EC3) op het einde van elke maand - uitbetalen. Stefaan: ‘die digitale controlekaart noemen we online stempelen. Ook wie volledig werkloos is, kan dit. Het is veilig, makkelijk en snel: met je eID of Itsme log je op het einde van de maand in op de app eC3 of op 
www.socialsecurity.be. Je vult de kaart elektronisch in, drukt op versturen, en de rest is voor ons. Geen verplaatsing, geen papieren verwerking, dus alles gaat sneller, ook de betaling.’

‘Wie tijdelijk in het onderwijs werkte, kan - als er al een eerder dossier was - zijn aanvraag voor deze zomer volledig online afhandelen.’ 
Stefaan Goemaere, ACV West-Vlaanderen

Offline mogelijkheden

Niet iedereen heeft echter toegang tot het internet of is digitaal vaardig. ‘We zijn ons daarvan bewust. De online diensten zijn er als extra service voor onze leden. Maar we blijven vanzelfsprekend ook vlot bereikbaar via telefoon (ook op afspraak mogelijk) en in onze kantoren. Door de coronacrisis zijn die kantoren voorlopig enkel na afspraak toegankelijk, maar met de vaccinatie op volle toeren hopen we binnenkort op beterschap’, besluit Stefaan.

Meer info over uitkeringen onderwijs: www.hetacv.be/werkloos-in-het-onderwijs
Meer info over werkloosheid en online stempelen: www.hetacv.be/werkloosheid
Meer info over je eigen ACV-dossier raadplegen: www.mijnacv.be
Meer info over het ACV contacteren: www.hetacv.be/contact 

Personalization