‘Opleiding en kansen cruciaal’

Shutterstock

Onze arbeidsmarkt is volop in verandering. De coronacrisis heeft de digitalisering versneld. Om mee te blijven is het voor werknemers dan ook belangrijk om zich blijvend bij te scholen. Onder de noemer ‘Levenslang leren’ zagen ondertussen heel wat projecten, onder impuls van de sociale partners, het licht. Maar zowel aan werknemerskant als aan werkgeverskant zijn inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat we de uitdagingen van de 21ste eeuw aankunnen.

Ook Minister van Werk Hilde Crevits vermeldde het in haar ‘Rerum Novarum’-toespraak: 4 op de 10 Belgen kunnen onvoldoende met een computer werken. Om ervoor te zorgen dat er geen grote groep uit de boot valt, moet de zogenaamde digitale kloof snel gedicht worden. Wim David, voorzitter ACV West-Vlaanderen, vertelt: ‘Doordat de babyboomgeneratie in de komende jaren de pensioenleeftijd bereikt, zullen we voor het eerst een ernstig gebrek aan voldoende arbeidskrachten kennen. Dat kunnen we voor een deel oplossen via verdere automatisering en robotisering, maar om in dat soort omgeving te kunnen werken, heb je wel die digitale competenties broodnodig.’

Modern werknemerschap

‘Een werknemer kan uiteraard zelf zijn loopbaan in handen nemen en op eigen initiatief opleidingen volgen en aan zichzelf werken’, gaat Wim David verder. ‘Dit is het principe van modern werknemerschap: jezelf positioneren op de arbeidsmarkt, loopbaancompetenties ontwikkelen, levenslang leren en je ‘vakmanschap’ onderhouden door innovatie-gerichtheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. Dit is een mooie theorie, maar in de praktijk liggen daar nog wel enkele drempels in de weg.’

Opleidingskansen

Want ook de werkgevers moeten mee in die beweging. Wim: ‘Modern werknemerschap betekent ook dat de werknemer zelf kansen moet krijgen op de werkvloer, om eigen inbreng te doen, om zich te ontplooien, om opleidingen te volgen. Veel bedrijven maakten al die omslag naar zo’n cultuur, maar lang niet allemaal. De ondernemingen – hoofdzakelijk KMO’s – waarin de ‘baas’ geen inspraak duldt en weinig investeert in vorming bestaan nog steeds. Het is nochtans belangrijk dat werkgevers investeren in een modern personeelsbeleid, niet in het minst omdat ze anders op termijn door de tekorten op de arbeidsmarkt geen personeel meer zullen vinden of door technologische ontwikkelingen niet meer concurrentieel zullen zijn.’

Opleidingsmogelijkheden

Daarnaast heeft de werknemer zelf ook een verantwoordelijkheid. ‘Als werknemer moet je ook bereid zijn om aan jezelf te werken en initiatief te nemen. Dat is niet altijd even eenvoudig. Een opleiding combineren met een job en een gezinsleven is niet evident. Daarom bestaan er systemen zoals tijdskrediet en Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Maar de wetgeving is soms complex en niet in alle omstandigheden zijn die systemen afdwingbaar door de werknemer’, zegt Wim. ‘Het opleidingslandschap is bovendien ook heel divers, dus sommige werknemers hebben zeker baat bij wat begeleiding.’

Ondersteuning en wegwijs

Daarvoor heeft het ACV verschillende – door ESF ondersteunde – projecten in zijn vzw Innovatief lopen. ‘In het project ‘Mind the switch’ zit b.v. onze bijblijf-dienstverlening. Daarmee bieden we ondersteuning en coaching rond allerhande loopbaanvragen, zoals b.v. opleiding. Er is ook het ‘Sherpa’-project waarmee we werknemers op de werkvloer als opleidingsloodsen zullen laten optreden: een collega waarbij je terecht  kan met je vragen rond opleiding. Daarnaast zijn er nog projecten die zich op enkele specifieke doelgroepen richten zoals b.v. schoolverlaters, 50+’ers en platformwerkers. We willen er dus een echt succesverhaal van maken’, besluit Wim David.

Meer informatie vind je via www.acv-innovatief.be.

Personalization