‘Sociale zekerheid is overal’

Peter Debaenst

Één van de effecten van de huidige pandemie is dat veel mensen de sociale zekerheid (opnieuw) ontdekken. Dat er van je loon een stukje richting ‘de RSZ’ gaat en dat je werkgever daarbovenop ook RSZ voor jou betaalt, is genoegzaam bekend. Dat dit iedereen mee helpt beschermen, blijft vaak onderbelicht. Het ACV voert daarom overal in onze provincie ‘zichtbaarheidsacties’.

‘Zichtbaarheidsacties, omdat de sociale zekerheid vaak een onzichtbare kracht is’, vertelt Peter Debaenst van ACV West-Vlaanderen, ‘we maken die sociale zekerheid dus zichtbaar via een groen mannetje, dat altijd achter jou staat om jou bij te staan en te beschermen.’

Positieve effecten

En dat die sociale zekerheid effectief beschermt, hebben het voorbije jaar velen (opnieuw) ontdekt. Peter: ‘heel veel mensen zijn door de crisis kort of langdurig tijdelijk werkloos geweest. Dankzij de sociale zekerheid kregen zij voor die periodes een uitkering en konden ze toch hun job behouden. Dat heeft velen voor armoede behoedt. Ook voor de ziektekosten en ziekte-uitkeringen voor wie een langere periode out was, kwam de sociale zekerheid tussen. En in mei vorig jaar konden ouders dankzij het corona-ouderschapsverlof – eveneens sociale zekerheid – een oplossing vinden om hun kinderen op te vangen tijdens de schoolsluiting.’

Verzekering en solidariteit

De sociale zekerheid is met andere woorden een verzekering waar jij en je werkgever een maandelijkse premie voor betalen, maar die jou beschermt als het nodig is. ‘Het is ook een solidair systeem met minima en maxima’, gaat Peter verder, ‘en er hoeft geen winst op gemaakt te worden, want het is geen privéverzekeringsmaatschappij. Vroeg of laat geniet iedereen van de sociale zekerheid. Via tijdskrediet, jaarlijkse vakantie (arbeiders), ziekte, werkloosheid, pensioen, …’

Voor verbetering vatbaar

Het is helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn. ‘De laagste uitkeringen en pensioenen worden nu opnieuw verhoogd. Dat was nodig en zal nodig blijven, willen we armoede vermijden. Het systeem kan dus wat versterking gebruiken, maar er wordt aan de poten van die sociale zekerheid gezaagd. De vorige regering liet de werkgeversbijdragen zakken, wat sowieso tot tekorten in de sociale zekerheid leidt. En als er bespaard moet worden, komt de sociale zekerheid – gezien de grote bedragen – snel in het vizier. Daarom willen we met onze acties tonen dat raken aan de sociale zekerheid, op het einde van de rit iedereen raakt, niet in het minst de zwaksten’, aldus Peter.

Zichtbaarheidsacties

Je hoorde misschien al radiospotjes van het ACV over de sociale zekerheid passeren. In West-Vlaanderen proberen de ACV-vrijwilligers die sociale zekerheid plaatselijk ook zichtbaar te maken. Zo kon je de voorbije weken al de groene mannetjes met de verschillende thema’s spotten op de industriezones Deerlijk-Waregem, Sappenleen in Poperinge en industriezone-Zuid Tielt. Binnenkort kom je ze ook tegen in Lichtervelde, Zedelgem, Middelkerke, Veurne en Kortrijk.

Meer info over de campagne en de verschillende aspecten van de sociale zekerheid vind je via www.onzesocialezekerheid.be.

 

(Foto: o.a. op de industriezone Deerlijk-Waregem kon je de groene mannetjes van de sociale zekerheid spotten.)

Personalization