‘Meer vragen over tijdskrediet en landingsbanen’

Jeroen Dejaegere

Dat de ACV-dienstverlening veel vragen binnenkrijgt tijdens deze crisis, is bekend. De vragen gaan echter niet alleen over (tijdelijke) werkloosheid of over veilig werken, ook meer en meer mensen willen gerichte informatie over systemen waarmee ze hun loopbaan in handen kunnen nemen.

Je leest het ook in het dossier levenslang leren in deze Visie (blz. 8-9): opleiding tijdens de loopbaan is niet alleen noodzakelijk, de vraag stijgt ook. Daardoor stegen ook de vragen over de mogelijkheden om tijdskrediet voor een opleiding te nemen. Net zoals het ACV het laatste jaar meer vragen ontving over verlofsystemen in het kader van zorg voor kinderen of mantelzorg, of voor de eindeloopbaan.

Meer dan 6.000 vragen

‘De cijfers zijn redelijk indrukwekkend’, vertelt Jeroen Dejaegere, ACV-zoneverantwoordelijke en één van de negen ACV-loopbaandienstverleners in de provincie. ‘We verwerkten sinds maart vorig jaar meer dan 6.000 vragen in onze loopbaandienstverlening. Ongeveer de helft daarvan konden we via e-mail behandelen, met een kleinere helft daarvan hadden we telefonisch contact. En een kleine minderheid voor wie de dienstverlening vanop afstand niet lukte, kreeg een fysieke afspraak.’

Combinatie werk – gezin

‘Tijdens de eerste lockdown kwamen veel gezinnen in de problemen: de sluiting van de scholen, de beperkte opvangmogelijkheden … De overheid voerde uit noodzaak het corona-ouderschapsverlof in’, gaat Jeroen verder. ‘Op dat moment kregen we veel dossiers binnen, ook van mensen die hun lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet wilden onderbreken om corona-ouderschapsverlof te nemen. Niet allemaal even eenvoudig en ook niet allemaal binnen een halfuurtje opgelost of verwerkt, maar we hebben wel bijna iedereen uit de nood kunnen helpen. De coronacrisis heeft er wellicht ook voor gezorgd dat veel mensen bewust wat gas teruggenomen hebben. De vraag naar dit soort tijdskrediet en ouderschapsverlof blijft namelijk hoog.’

 

‘Meer mensen zijn het laatste jaar gaan nadenken over hun loopbaan’ Jeroen Dejaegere, ACV West-Vlaanderen 

 

Opleiding

Je kan je loopbaan onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk onderbreken voor het volgen van een opleiding. Jeroen: ‘Ook hier merken we dat veel mensen zijn gaan nadenken over wat ze met hun loopbaan gaan doen, of ze hun huidig beroep wel zien uit te oefenen tot hun pensioenleeftijd b.v. Dat verklaart wellicht ook de stijgende vraag naar advies over systemen om de combinatie tussen werk en opleiding mogelijk te maken.’

Eindeloopbaan

Wat geen fenomeen van het laatste jaar is, zijn de vragen over eindeloopbaan. ‘We zien dat mensen die de pensioenleeftijd naderen het moeilijker krijgen. In sommige beroepen is dat fysiek, in andere beroepen is dat mentaal of is het een kwestie van ‘niet-meer-meekunnen’. Dat verklaart de hogere cijfers van langdurige zieken in die leeftijdscategorieën. Om te vermijden dat mensen vroegtijdig uitvallen, zijn er systemen zoals de landingsbanen. Dat is een vorm van tijdskrediet aan het einde van de loopbaan, waardoor mensen het wat rustiger aan kunnen doen, om toch aan de slag te blijven. De wetgeving daarrond is al verschillende keren verstrengd en dan weer versoepeld. Tot voor kort was het, door een sociaal akkoord, opnieuw mogelijk om vanaf 55 jaar in een landingsbaan met uitkeringen te stappen. Dat akkoord is afgelopen sinds eind 2020. Een nieuw akkoord blijft voorlopig uit, doordat het overleg over een interprofessioneel akkoord vastgelopen is. Dat is heel vervelend: zo kan je 55- tot 60-jarigen geen uitsluitsel geven over hun inkomen als ze in dat systeem zouden stappen. We hopen dus dat er binnenkort witte rook is, niet alleen over de loonnorm, maar zeker ook over een verlenging van dit systeem’, aldus Jeroen.


‘Vervelend dat we de 55- tot 60-jarigen geen uitsluitsel over landingsbanen met uitkering kunnen geven’  Jeroen Dejaegere, ACV West-Vlaanderen

 

Beroep doen op loopbaandienstverlening?

Zit je zelf met vragen? Je kan een telefonisch contact met een loopbaandienstverlener reserveren via www.afspraakACV.be. Hij of zij belt je dan op het afgesproken tijdstip op. Je kan je vraag ook online stellen via www.hetacv.be/contact.


(Foto: Jeroen Dejaegere, ACV-zoneverantwoordelijke Roeselare-Izegem en -loopbaandienstverlener)

 

Personalization