Crisis bedreigt veel West-Vlaamse jobs, ACV roept op tot bundeling krachten

Het cliché dat de West-Vlaming een harde werker is, blijkt niet uit de lucht gegrepen: als je de cijfers van het aantal vacatures en werkzoekenden bekijkt, blijkt deze provincie altijd één van de beste leerlingen van de klas. Toch dreigt de coronacrisis de economie hier hard te raken. ‘We zijn het niet gewoon, maar we zien in de eerste cijfers dat we het iets slechter doen dan het Vlaamse gemiddelde’, zegt provinciaal ACV-voorzitter Wim David.

‘Op zich is het niet abnormaal dat de percentages iets slechter lijken waar er weinig werklozen en veel vacatures waren,’ gaat Wim verder, ‘maar als we wat dieper in de cijfers graven, zijn we er toch niet gerust in.’

20% meer werklozen

Wim: ‘Volgens de cijfers van Arvastat (statistieken van VDAB over de Vlaamse arbeidsmarkt) waren er in onze provincie in april 30.210 werkzoekenden. Dat zijn er bijna 5.000 – dus 20% - meer dan in april vorig jaar en dat katapulteert ons meteen vier jaar terug in de tijd. Wat we aanvoelden in onze dienstverlening, nl. dat er niet alleen meer vragen van leden waren rond tijdelijke werkloosheid, maar ook rond volledige werkloosheid, zien we met deze statistieken bevestigd.’

Vlaamse trend

Met die cijfers volgt West-Vlaanderen de Vlaamse trend: ‘Vlaanderen had in april 2019 een werkloosheidsgraad van 5,8%, vorige maand is die gestegen tot 6,5%. West-Vlaanderen kende een licht sterkere stijging van 4,5% naar 5,4%. Alarmerend voor West-Vlaanderen is dat de sterkste stijging zich voordoet in de regio’s die al wat achterop hinkten in de cijfers: de kust vangt de hardste klappen op. Dat is perfect verklaarbaar doordat de horeca en het toerisme quasi volledig stilgevallen zijn, maar omdat er al meer werkloosheid was, kan dit tot langere werkloosheidsperiodes leiden. Een heel recente studie van het Covivat-consortium bevestigt trouwens dat deze crisis vooral mensen (werkzaam in horeca, cultuur, winkels) treft die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen’, stelt de ACV-voorzitter.

Minder vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures is sterk verminderd. Wim David: ‘We zien dat het aantal gemelde vacatures met 8% gedaald is in onze provincie. Dat is een sterkere daling van het jobaanbod dan gemiddeld in Vlaanderen, waar de daling 5% bedraagt. In de regio Roeselare-Tielt zakt het aantal openstaande vacatures met 24%. Ook hier is een verklaring voor: enkele regio’s in West-Vlaanderen hadden te kampen met een arbeidsmarktkrapte, waardoor er meer vacatures waren, die bovendien langer bleven openstaan. Het is logisch dat in regio’s waar er minder krapte was – en dus verhoudingsgewijs minder openstaande vacatures – de daling minder sterk is.’

Volgt golf van ontslagen?

‘Het is momenteel afwachten hoe groot de impact van de coronacrisis precies zal zijn op de tewerkstelling in West-Vlaanderen’, gaat Wim verder, ‘tijdelijk werklozen zitten niet in die cijfers vervat. We hopen dat de overgrote meerderheid van de mensen snel en veilig opnieuw aan het werk kan. We krijgen echter meer en meer signalen en vragen van leden die hun ontslag gekregen hebben of zullen krijgen. Het leidt dus weinig twijfel dat het aantal werkzoekenden in onze provincie nog even zal toenemen.’

Herstelmaatregelen

Wim David: ‘Gelukkig bestaat de sociale zekerheid, zodat mensen die werkloos worden, een vangnet hebben. Maar deze crisis toont ook perfect aan dat die sociale zekerheid opnieuw versterkt moet worden, in plaats van afgebouwd. Langere tijd met een werkloosheidsuitkering moeten leven, kan voor veel gezinnen toch problemen opleveren. En daarom is het ook belangrijk dat wie werkloos wordt, goed begeleid wordt om zo snel mogelijk weer een passende, goede, duurzame job te vinden. Zoals nationaal ACV-voorzitter Marc Leemans terecht stelt in een interview met MO*: terugkeren naar januari 2020 is onmogelijk, er is nood aan een sociaal duurzaamheidspact.’

Digitalisering

Volgens het ACV is het noodzakelijk om werknemers snel bij te scholen. Wim: ‘dat bedrijven meer en meer digitaliseren en automatiseren is, is algemeen bekend. Die digitale omslag is met deze crisis – dat merken we ook binnen het ACV trouwens – nog een stuk versneld. Wie nu op de arbeidsmarkt komt, kan die digitale vaardigheden dus goed gebruiken. Het zou een goede zaak zijn om zo veel mogelijk werknemers en werkzoekenden op korte termijn bij te scholen, zodat ze meer kansen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt hebben.’

Samenwerking nodig
Het ACV West-Vlaanderen roept daarom op tot samenwerking. ‘Overheden en VDAB, sociale partners, opleidingsinstellingen, … moeten de krachten bundelen en er samen voor zorgen dat het sociaaleconomisch herstel – veilig en via een degelijk plan – snel op gang kan komen. Als ACV zijn we alvast bereid om mee aan de kar te trekken, in het belang van alle werknemers in onze provincie’, aldus Wim David.


Personalization