De wereld staat stil, sociale zekerheid gaat door

Iedereen Bij, voor de sterkste sociale zekerheid, is bij ACV West-Vlaanderen het centrale jaarthema voor het lopende en de komende jaren. In pre-coronatijden zette de vakbond hiervoor een samenwerking op met enkele enthousiaste eerstejaarsstudenten Sociaal Werk van de VIVES-hogeschool in Kortrijk. Hun project voor dit schooljaar kunnen ze door de crisis niet afronden, maar via een filmpje houden ze wel een stevig pleidooi voor een sterke sociale zekerheid. 
 
Het waren onverdachte tijden waarin het ACV West-Vlaanderen mensen opnieuw bewust wilde maken van het belang van een sterke sociale zekerheid. In september 2019 ging de campagne ‘Iedereen Bij’ van start. In het kader daarvan ondersteunde het ACV ook enkele eerstejaarsstudenten Sociaal Werk bij hun project over de sociale zekerheid.

Brede bevraging
Om in kaart te brengen hoe mensen over sociale zekerheid denken en om hen er vervolgens bewust van te maken hoeveel ze in aanraking komen met de voordelen van een sterke sociale zekerheid, zetten de studenten een bevraging op. Die hebben ze door de coronacrisis niet kunnen afwerken. Toch willen ze hun boodschap meegeven.
 
Promotiefilmpje
Om hun project netjes af te ronden, maakten de studenten een filmpje. ‘Zeker in deze tijden, die net het belang van zo’n goed vangnet aantonen, vonden we het belangrijk deze boodschap te delen’, klinkt het bij de studenten.
 
Ziektekosten
De VIVES-studenten zijn overtuigd: ‘Wie ziek is door het coronavirus, kreeg een deel van de medicatie, dokterskosten, hospitalisatiekosten terug. In sommige gevallen, b.v. als je langere tijd ziek bent of tegelijk tijdelijk werkloos bent, krijgt de zieke ook een ziekte-uitkering als vervanging van de normale inkomsten. We lezen dat er in de VS mensen sterven, omdat ze hun ziektekosten niet kunnen betalen. Dan toch liever ons systeem.’
 
Werkloosheid
‘Terwijl we het toch over de VS hebben: het vangnet voor mensen die hun job verliezen is daar veel beperkter. Momenteel is daar een enorme stijging van mensen die beroep moeten doen op de voedselbank. Bij ons is er het systeem van tijdelijke werkloosheid, dat ervoor zorgt dat mensen en bedrijven die moeilijke periode makkelijker kunnen overbruggen. Wie zijn werk verliest door de crisis, krijgt een gewone werkloosheidsuitkering. Dat is geen vetpot, maar het laat de mensen wel toe om menswaardig te leven tijdens de zoektocht naar een nieuwe job’, gaan de toekomstige sociaal werkers verder.
 
Minder armoede
Een ander aspect dat de studenten benadrukken is dat ons systeem van sociale zekerheid hogere armoedecijfers vermijdt: ‘een kleine 15% van de bevolking leeft momenteel in armoede. Dat is niet weinig, dus een versterking van de sociale zekerheid is nodig. Maar denk je de sociale zekerheid weg, dan zou het armoedecijfer op 43% kunnen liggen!’

Iedereen profiteert
‘We zien het soms te weinig, maar iedereen deelt ook in de pot van die sociale zekerheid. Denk maar aan de terugbetaling van de ziektekosten, tijdskrediet, pensioen, … Niemand is vrij van ongeval of ziekte of het verlies van zijn of haar job. In deze coronatijden merken we dat heel duidelijk. De sociale zekerheid is er voor iedereen, en dat is een goede zaak.’, benadrukken de VIVES’ers.
 
Van iedereen: solidariteit!
‘De sociale zekerheid is er niet alleen voor iedereen, ze is ook van iedereen. Ze is van ons! Wij dragen allemaal bij wanneer we in de mogelijkheid zijn en we hebben allemaal recht op een deel wanneer we tegenslag hebben, of op pensioen gaan. Goedkoper en efficiënter dan een privéverzekeringssysteem waar er nog winst op gemaakt moet worden en waar men je kan weigeren of je premie optrekken als je te veel tegenslag hebt. Solidariteit staat centraal: tussen werkenden en (tijdelijk) werkzoekenden, jongeren en ouderen, gezinnen met en gezinnen zonder kinderen, gezonden en zieken, …’
 
Cruciaal
‘Kortom: een sterke sociale zekerheid is cruciaal voor het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van alle burgers in ons land.’, besluiten de studenten hun betoog.

Bekijk het filmpje van de studenten via de Facebookpagina van Iedereen Bij. Meer info over de campagne ‘Iedereen Bij’ vind je via www.iedereenbij.be.
 

Personalization