Ondersteuning voor helden

 
Veel beleidsmensen en media ontdekten de afgelopen periode dat er ook helden zijn die elke dag het beste van zichzelf geven om onze samenleving te doen draaien. Zij werken in de essentiële sectoren, vaak in zware en stresserende omstandigheden, voor een gewoon loon. Het ACV rekent er dan ook op dat dit besef aanwezig blijft, ook als deze coronastorm geluwd zal zijn. Ondertussen staan de ACV-afgevaardigden paraat om hun collega’s bij te staan tijdens deze crisis.

‘Voor deze coronacrisis hoorden we deze helden vaak wegzetten als ‘loonkost’ of ‘een overheidsapparaat waarop nog veel kan bespaard worden.’ Hopelijk zijn we nu van deze onzin verlost en beseft iedereen, en zeker diegenen met de luidste en machtigste stemmen, wie de zaken overeind houdt en doet draaien’, zegt provinciaal ACV-voorzitter Wim David. ‘Wij zeggen al veel langer dat werknemers meer respect verdienen. Hopelijk is dit respect blijvend, in woord en daad.’ 
 
ACV-vrijwilligers in de bres
Ondertussen doen de ACV-afgevaardigden er alles aan om hun collega’s zo goed mogelijk bij te staan. In de sectoren waar er (nog) niet gewerkt kan worden, met alle vragen over tijdelijke werkloosheid. In de sectoren waar men wel werkt, met alle vragen en bezorgdheden omtrent veiligheid en gezondheid. We spraken met twee ACV-militanten die op dit moment in de ‘vuurlijn’ staan en de helden van deze crisis, hun collega’s, zo goed mogelijk ondersteunen.

‘Er is een grote bereidwilligheid’ - Dries Sypre, AZ Sint-Jan Brugge
Dries Sypre (50) uit Oedelem werkt op de dienst intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge. Hij staat dus in het oog van de storm. ‘Het ziekenhuis is helemaal georganiseerd op de behandeling van coronapatiënten. Het is heel intens werken nu. Je moet steeds alert zijn en zorgen dat je alle veiligheidsmaatregelen respecteert, zodat je zelf ook niet besmet raakt. Het is hout vasthouden, maar gelukkig zijn er nog geen verpleegkundigen op intensieve zorgen besmet met covid-19. Het veiligheidsplan is goed uitgewerkt. Er is gezorgd voor voldoende beschermingsmiddelen, maar soms is de voorraad erg nijpend. Elke dag is er een update met de laatste richtlijnen. Als vakbondsafgevaardigden overleggen we elke week met de directie. Er wordt rekening gehouden met onze inbreng. Zo hebben we bijvoorbeeld bekomen dat mensen steunzolen voor hun veiligheidsschoenen mogen bestellen, omdat ze niet meer met hun eigen schoenen op de afdeling mogen komen. Het verplichte douchen wordt als arbeidstijd erkend. Er worden maaltijden voorzien voor werknemers op covid-19-afdelingen. Er is een grote bereidwilligheid en een goede samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen. Het verzorgen van covidpatiënten begint, zowel fysiek als mentaal, zwaar door te wegen. Het einde is nog niet in zicht, maar we houden vol!’ (PVL)
 
‘Je moet de situatie per winkel bekijken’ - Muriel Vandenberghe, Carrefour
Muriel Vandenberghe (48) uit Oostende heeft 25 jaar dienst als kassierster bij Carrefour Scheepsdaele in Brugge, waar ze ook werknemersafgevaardigde is. ‘Als vakbond kunnen we veel betekenen voor de collega’s. Dankzij het werk van ACV Puls is er momenteel voor elke collega een extra maaltijdcheque per gewerkte dag en al naargelang je arbeidsregime tot 5 dagen COVID-verlof. Ook de jobstudenten ontvangen extra verloning. Ik zorg er lokaal voor dat iedereen zich kan verzoenen met de uurroosters, dat de collega’s tijd krijgen voor handhygiëne en om even te ontstressen bij een kop koffie. En ik fluister de zaakvoerder ook in dat een ontbijtje of zakjes paaseieren voorzien extra deugd doet. Je moet als afgevaardigde de situatie per winkel bekijken en overleggen om iedereen tevreden te houden. Zijn er problemen omdat de afstand tussen de winkelrekken te nauw is, kunnen we dan toch niet beter minder klanten tegelijk binnenlaten? We zien er mee op toe dat de situatie voor personeel én cliënteel veilig is. Als afgevaardigde is het een must om er te zijn voor je collega’s en samen tot oplossingen te komen. We blijven positief en constructief.’ (ASBM)

Personalization