Historische verschillen weggewerkt

Vanheede Environment Group - vroeger bekend als Trans Vanheede - is o.a. actief in afvalverwerking en afvalophaling bij ondernemingen. Het bedrijf heeft negen verschillende vestigingen, waarvan drie in onze provincie (Geluwe, Rumbeke en Oostkamp). Het familiebedrijf is de laatste jaren heel sterk gegroeid en dat maakt goede werkafspraken noodzakelijk. De ACV-afgevaardigden zetten daar de voorbije jaren heel sterk op in, en met succes, zo blijkt.

Vanheede is groter geworden. Dus meer moeilijkheden voor de afgevaardigden?
‘Het overleg op zich is niet zo veel veranderd: we onderhandelen nog altijd met de eigenaar zelf en niet met een aangestelde CEO. We hebben een stuk rond gelijktrekking van de verschillende voorwaarden gewerkt: verschillende categorieën van werknemers vielen onder andere paritaire comités. Dat is historisch zo gegroeid, maar dat betekende ook soms grote verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden. Je kan dat een groeipijn noemen, maar we zijn er toch in geslaagd om daar grote stappen vooruit in te zetten. Dat werk is echter nog niet af. Er blijven nog belangrijke verschillen weg te werken.’

Groter, betekent dat dan ook meer loon?
‘(lacht) Zo werkt dat niet altijd. Maar met de invoering van een anciënniteitsvergoeding, een toeslag voor chauffeurs van speciale wagens, een gelijkwaardige groepsverzekering voor de bedienden en algemene verhogingen van de maaltijdcheques hebben we op vlak van koopkracht toch ook wel één en ander voor onze collega’s kunnen onderhandelen. Gelukkig kunnen we voor die onderhandelingen en andere vragen altijd terugvallen op de experts van het ACV die ons waar nodig met raad en daad bijstaan.’

De combinatie arbeid-privé is heel actueel. Hebben jullie daar afspraken over kunnen maken?
‘Dat waren nog de moeilijkste onderhandelingen, maar we zijn erin geslaagd om een glijdende uurregeling voor de bedienden in te voeren. Die kunnen nu starten tussen 7.30u. en 9.30u. Voor velen betekent dit dat ze hun kinderen niet naar de voorschoolse opvang hoeven te brengen en dus kinderopvang kunnen uitsparen b.v. De werkgever vreesde dat de dienstverlening eronder zou lijden, maar dat blijkt helemaal het geval niet te zijn, integendeel. En op die manier is Vanheede Environment Group ook voor jongere werknemers een interessantere werkgever, wat in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt toch niet onbelangrijk is.’

Waar gaan jullie voor de komende periode?
‘We blijven inzetten op loon en werkbaar werk. In vergelijking met andere sectoren kunnen we hier nog een inhaalbeweging maken. Daarnaast willen we een goede hospitalisatieverzekering voor iedereen en tot slot willen we de verschillen tussen de statuten verder wegwerken. Ook de werkgever is alvast bereid om aan dat laatste mee te werken.’
  
Gebruik je stem, maak het verschil!
www.wordacvkandidaat.be
 

Personalization