06/03 (Binnenkort) werkzoekend? Hoe word ik opgevolgd door VDAB - Oostende

Meer informatie

Ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan moet je voldoende inspanningen doen om werk te vinden. Daarom volgt VDAB je zoekgedrag op. We leggen uit wat en hoe.

Hoe volgt VDAB mijn zoekgedrag op?
Elke werkzoekende wordt opgevolgd door een VDAB-bemiddelaar. Deze bemiddelaar gaat continu na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Om hier een beter beeld van te krijgen, kan hij je uitnodigen voor een opvolgingsgesprek.
Wat bespreekt mijn bemiddelaar met me tijdens het opvolgingsgesprek?
Je bemiddelaar bespreekt een aantal zaken met je tijdens het opvolgingsgesprek. Hij bekijkt welke acties je ondernomen hebt om werk te vinden. Hou alle bewijzen zorgvuldig bij: inschrijvingsbewijs VDAB, sollicitatiebrieven, bezoeken aan interimkantoren en VDAB, bezoek aan jobbeurzen, enzovoort. Houd overzicht bij over alles wat je onderneemt van brieven, e-mails en gesprekken (bedrijf, vacature, contactpersoon, wanneer en welk resultaat).
Wat gebeurt als mijn bemiddelaar oordeelt dat ik onvoldoende inspanningen deed om werk te vinden?
Als je bemiddelaar oordeelt dat je onvoldoende inspanningen deed om werk te vinden, maakt hij een individueel actieplan voor je op. Jullie bekijken dan samen wat je gaat ondernemen om een job te vinden. Zo kan hij je bepaalde opdrachten geven of een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsacties voorstellen. Deze afspraken worden genoteerd in een afsprakenblad en jullie leggen een nieuw opvolgingsgesprek vast.
 
Kwam je de gemaakte afspraken niet na en deed je onvoldoende inspanningen om werk te vinden? Dan zetten jullie alle verdere afspraken in een formeel afsprakenblad dat je ondertekent. Kwam je ook deze afspraken niet na? Dan kan de bemiddelaar je vragen een ‘ultiem afsprakenblad’ te tekenen. Daarmee geeft hij je een laatste kans. Opgelet: je moet de afspraken op je ultiem afsprakenblad binnen de maand uitvoeren.
 
Weiger je het formeel of ultiem afsprakenblad te ondertekenen, of ben je de afspraken van het ultiem afsprakenblad niet nagekomen? Dan stuurt je bemiddelaar je dossier door naar de Controledienst. De Controledienst kan je een sanctie opleggen die gevolgen heeft voor je uitkering.
Het ACV helpt je op weg!
Laat je informeren door het ACV! Bij het ACV kan je terecht voor dienstverlening op jouw maat.  Heb je vragen over je rechten als werkzoekende? Wil je bijstand bij een gesprek met de Controledienst? Neem dan contact op met het ACV! 

Personalization