Eindejaarspremie en beschermingspremie (pc 303.03)

©Shutterstock

Eindejaarspremie in de bioscoopzalen (pc 303.03)

Op het einde van het jaar ontvangen de werknemers traditioneel hun eindejaarspremie. Tijdelijke werkloosheid moet gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dat wil zeggen dat zelfs als je voor een deel van het jaar tijdelijk werkloos bent geweest, je premie niet wordt verlaagd. Bekijk dus goed je uitbetaling, want sommige werkgevers zijn misschien niet op de hoogte van deze gelijkstelling.

Nieuw: de beschermingspremie

De minister van Werk en Economie heeft ook een premie ingevoerd, de zogenaamde "Beschermingspremie", die wordt toegekend aan werknemers die langdurig werkloos zijn geweest.

Heb ik recht op deze premie?

Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 maart 2020 en 30 november 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos bent geweest.

Hoe wordt de premie berekend?

Het bedrag is 150 euro met een toeslag van 10 euro per dag vanaf de 68e dag van de tijdelijke werkloosheid. Concreet maak je de volgende berekening:

(totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid (tussen 1/3 en 30/11) - 52 dagen) X 10 euro.

Indien het totale aantal dagen werkloosheid minder dan 68 dagen (maar meer dan 52!) bedraagt, ontvang je automatisch een premie van 150 euro! Deze premie is bruto. De RVA heeft al een aantal beschermingspremies uitbetaald. Heb je recht op een premie, dan ontvang je weldra jouw premie. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Personalization