Eindejaarspremie en syndicale premie schoonmaaksector

Zoals elk jaar zullen jullie begin december het attest voor de syndicale- en eindejaarspremie ontvangen.

Het ACV betaalt de eindejaarspremie. Leden van het ACV krijgen daarboven
de syndicale premie.

De eindejaarspremie bedraagt 9% van de lonen verdiend tussen 1 juli 2019 en
30 juni 2020. De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt uitzonderlijk gelijkgesteld. Hierdoor is er een hogere eindejaarspremie.


Bovenop de eindejaarspremie krijgen de ACV-leden de syndicale premie van
145 euro (bij volledige prestaties)! De eindejaarspremie en syndicale premie
worden samen uitbetaald.

Enkele tips voor een vlotte betaling

  • Controleer je adres bij je werkgever en bij het ACV.
  • Zorg dat je ACV-bijdragen betaald zijn. Betaal je nog niet via domiciliëring? Open dan een domiciliëring op Mijn ACV.
  • Vul je rekeningnummer in op het formulier (zie bankkaart IBAN).
  • Onderteken het formulier.
  • Bezorg het formulier (luik 1 en 2) aan je afgevaardigde of aan ACV Voeding en Diensten.

Personalization