Collectieve herstructurering bij Sodexo : 373 jobs in gevaar bij catering

Naar aanleiding van de uitzonderlijke ondernemingsraad van vrijdag 28 augustus 2020, heeft de directie van Sodexo Belgium NV ons zijn intentie om een collectieve herstructurering door te voeren bekendgemaakt. Deze herstructurering zou uitsluitend de catering treffen, 373 banen staan op de tocht.

De eerste consultatie- en informatiefase van de procedure van het collectieve ontslag wordt opgestart, beter gekend als de “Wet Renault”. Tijdens deze periode krijgen wij de kans om vragen te stellen over de financiële situatie van Sodexo Belgium NV en de vooruitzichten betreffende de tewerkstelling. Wij kunnen tevens tegenvoorstellen formuleren of alternatieve voorstellen aanhalen om een massaontslag te verhinderen.

Op dit moment is er dus nog geen sprake van ontslagen, de werknemers blijven tewerkgesteld bij Sodexo Belgium NV. Velen onder hen zijn tijdelijk werkloos door overmacht.

Als vakbonden zijn wij er echter van overtuigd dat de directie de huidige situatie aangrijpt om grootschalige herstructureringen door te voeren en wij vrezen dat het over een paar maanden onzekere en flexibele arbeidskrachten zal gebruiken om de ontslagen werknemers te vervangen.

Een nieuwe vergadering met het Sodexo-management is gepland voor 4 september 2020, waarin we ons ongenoegen met deze asociale maatregelen zullen uitdrukken.

Personalization