Lonen vanaf 1 januari 2020 in de schoonmaak (pc 121)

Op 1 januari gebeuren er twee aanpassingen aan de lonen. De lonen in de schoonmaak worden twee keer per jaar aan de index aangepast. De indexering op 1 januari 2020 bedraagt -0,02%. Het gaat om een negatieve indexering. Daarnaast worden de lonen verhoogt met 0,1471 euro als gevolg van de sectorale onderhandelingen voor 2019 en 2020.

Door de indexering worden de lonen automatisch aangepast aan de prijzen van de producten. Als de prijzen stijgen, dan stijgen de lonen ook. Af en toe gebeurt het ook dat de prijzen dalen. Dan dalen de lonen ook. Dan is er een negatieve indexering zoals nu. Dit is uitzonderlijk. In juli 2019 was er nog een indexering van +0,82%. De automatische indexering blijft wel een goed systeem om de koopkracht te beschermen.

De werkgevers zijn niet verplicht om de negatieve indexering toe te passen. De loonsverhoging van 0,1471 euro kan ook toegepast worden op de lonen van juli 2019. De negatieve indexering kan dan verrekend worden bij de volgende indexering op 1 juli 2020.

Hier vind je de meest recente minimumlonen in de Schoonmaak.

Personalization