Flexi-jobs afschaffen of bijsturen, maar vooral niet uitbreiden

Open VLD wil een wetsvoorstel indienen dat werkzoekenden toelaat gebruik te maken van een flexi-job. De partij vroeg eerder ook al een uitbreiding naar de hele privésector. Voor ACV Voeding en Diensten is dit onaanvaardbaar. Het kritische rapport van het Rekenhof toonde aan dat er grote problemen zijn met dit systeem van hyperflexibele contracten.

Wij vragen om de negatieve gevolgen van dit soort maatregelen niet te onderschatten. Flexi-jobs houden heel wat gevaren in. We zetten ze op een rijtje.

  • Flexi-jobs zijn in principe oproepcontracten, waarbij je kan opgebeld en afgebeld worden door een werkgever. Er wordt geen minimumprestatie vastgelegd.
  • Het loon ligt lager dan het sectorale minimumloon. Bij de invoering in de horeca, heeft de regering het sociaal overleg buiten spel gezet. Het minimum flexi-loon in de horeca bedraagt 10,08 euro per uur (vakantiegeld inbegrepen). De onderhandelde loonbarema’s van de sector tellen niet. Een kok in een gewoon statuut heeft dus recht op een ander minimumloon dan een kok met een flexi-job. Niet op basis van competentie, ervaring of inzet, maar op basis van statuut.
  • Flexi-jobs hollen de sociale zekerheid uit. Wie werkt met een flexi-job, bouwt volledige sociale rechten op maar betaalt geen sociale bijdragen. Volgens het Rekenhof zijn 35,3% van de flexi-jobs geen nieuwe jobs, maar een verschuiving van bestaande tewerkstelling, wat leidt tot minder opbrengsten voor de sociale zekerheid.
  • Flexi-jobs concurreren met vaste jobs, omdat ze veel goedkoper zijn. Het Rekenhof bevestigt dat flexi-jobs niet zo zeer dienen om pieken op te vangen, maar gedurende het hele jaar ingezet worden.

Open VLD lijkt het rapport van het Rekenhof niet te begrijpen. Hopelijk gebruiken de andere partijen het rapport wel om hun visie bij te sturen. Liefst door de flexi-jobs af te schaffen. Minstens door ze grondig bij te sturen, met onder andere volwaardige sociale bijdragen, sectorale minimumlonen, en een verdere beperking om de systeemfouten er uit te halen. Laten we vooral dit systeem niet verder uitbreiden.

Personalization