Sectorale onderhandelingen geblokkeerd: we gaan over tot actie

Woensdag 13 november zaten we opnieuw samen in de hoop om toch nog een degelijk akkoord te onderhandelen voor de vele werknemers in de sector. Al snel werd echter duidelijk dat er weinig bereidheid was bij de werkgevers om nog tot een degelijk akkoord te komen voor hun werknemers.
                                                                 
Na opnieuw een rondje slecht nieuws uit de sector, kwamen de werkgevers met hun ‘ultiem voorstel’:

  • Een éénmalige premie in de vorm van ecocheques voor 0.6% van de marge. Omgerekend is dit ongeveer 125 euro voor een voltijdse werknemer in de sector, voor iemand die halftijds werkt slechts de helft! Uitbetaling zou gebeuren in mei 2020.
  • Het werkbaarheidsfonds verder ondersteunen en uitbouwen. Een belangrijk item hierin is het openstellen van een aanmoedigingspremie voor ouderschapsverlof.
  • Werk maken van cao 104 (maatregelen oudere werknemers, zonder verder in detail te gaan).
  • ‘Goede praktijken’ afspreken over mobiliteit, oudere werknemers en ongewenst seksueel gedrag.
  • De werkgevers spraken ook over een kers op de taart: in 2020 zou de syndicale premie met 5 euro stijgen (115 euro).

De werkgevers spreken van een kers op de taart. Wel voor ons is het duidelijk dat dit geen taart is, maar eerder een kruimeldeeg. Wij krijgen de laatste jaren meer en meer signalen dat: 

- de brutolonen dringend moeten omhoog gaan;
- de job als huishoudhulp niet vol te houden is tot aan het pensioen en werkbaarder moet worden;
- de ondersteuning en opleidingskansen miniem zijn;
• …

Dit zeggen wij niet alleen, het wordt ook meer en meer bevestigd door studies. Een oplossing voor deze problemen vinden wij niet terug in het zogenaamde ultieme voorstel van de werkgevers, wel integendeel. Dit voorstel houdt nauwelijks rekening met de eisen van meer dan 140.000 werknemers in de sector. Het bewijst alleen maar dat er geen waardering of respect is voor deze groep mensen, ook niet van hun eigen werkgevers! Dat de huishoudhulpen dag in, dag uit voor meer dan een miljoen gezinnen voor een proper huis zorgen, wordt maar al te vaak vergeten.

Onze vakbond hanteert graag de lijfspreuk: ‘Onderhandelen zolang het kan, actie als het moet!’ We zijn op een punt gekomen dat we niet meer verder kunnen onderhandelen. Acties doen we niet voor ons plezier, maar het zal wel broodnodig zijn om een duidelijk signaal te geven aan de werkgevers. Het moet immers gedaan zijn om de huishoudhulpen als tweederangsburgers te aanzien! 

Binnenkort zitten we samen met de secretarissen van onze centrale om verdere acties voor te bereiden. 

We houden jullie zeker op de hoogte!

 

Personalization