Een akkoord in de bewaking

Deze onderhandelingen waren geen wandeling in het park, maar we zijn er eindelijk geraakt : op woensdag 6 november hebben de delegees van de sector het ontwerpakkoord schoorvoetend aanvaard.

Dit zijn de grote lijnen van het akkoord :

Koopkracht
 • + 1,1% op de minimumlonen en op de werkelijk betaalde lonen vanaf 1 januari 2020
 • Premies voor werken op zaterdag, zondag en feestdagen berekend op het werkelijk betaalde loon en niet meer op het loon van SB (de premie voor nachtarbeid blijft behouden op 22,5% van het loon van SB) vanaf januari 2020
 • Zaterdagpremie verhoogd tot 18% (+ 3%) en zondagpremie verhoogd tot 23% (+ 3%)
 • Betaling van eco-cheques voor een bedrag van 200 EUR (op basis van een voltijdse) in januari 2020
Kwalitatief luik
 • Tussenkomst in de medische kosten georganiseerd via het Sociaal fonds (doelstelling bij benadering : maximum 60 EUR per werknemer en per jaar) vanaf januari 2020
 • Voor de oudere werknemers vanaf 1 januari 2020
  • Bijkomende eindeloopbaandag vanaf 60 jaar (mits 10 jaar anciënniteit)
  • 1 bijkomend vrij weekend vanaf 55 jaar – 2 bijkomende vrije weekends vanaf 60 jaar
  • SWT : verlenging van de cao’s lange loopbaan en zware beroepen tot het wettelijk maximum (30 juni 2021)
  • Verlenging van tijdskrediet eindeloopbaan (55 jaar : 1/5 tijd, 57 jaar : halftijds) tot eind 2020
 • bioritme : organisatie van een werkgroep belast met het verminderen van de negatieve invloed van de planning op het bioritme
 • economische werkloosheid : organisatie van een werkgroep die de cao moet evalueren
 • gedragscode : het specialiteitsbeginsel voorzien in de wet op de private veiligheid (die bewakingsondernemingen niet toelaat om andere diensten aan te bieden dan diensten gelinkt aan de veiligheid) zal worden opgenomen in de commerciële contracten en in een cao waarvan de inhoud zal worden besproken in een werkgroep
 • cafetariaplan : er zal een werkgroep georganiseerd worden om de mogelijkheden te bestuderen voor de invoering van een cafetariaplan voor de werknemers van de sector.
Mobiliteit
 • de vergoedingen voor speciale opdrachten, dringende oproepen, opeenvolgende opdrachten, oproepen buiten de planning, flexibele pool en dienstverplaatsingen worden verhoogd van 0,25 EUR per km tot 0,30 EUR per km vanaf 1 januari 2020 (niet van toepassing voor de haven van Antwerpen : het gaat om belastbare woon-werkverplaatsingen).
 • De fietsvergoeding wordt verhoogd tot 0,24 EUR en zal automatisch worden aangepast aan het maximum toegestane bedrag.

Al deze bepalingen zullen verder uitgelegd worden in een Nieuwsflash die nog in de maand november zal gepubliceerd worden.
 

 

Personalization